Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 11 mei 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-05-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 11 mei 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-05-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Concept-Agenda
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
bespreking resultaten Open Space economische crisis
Bijlagen:
Uitwerking punten Open Space
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Verslag re-integratiebeleid 2008, Re-integratiebeleidsplan 2009
Bijlagen:
advies CPM re-integratiebeleid
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Milieuprogramma
Bijlagen:
RV GM2009.0220 Milieujaarverslag 2008
RV GM2009.0220 bijlage 1 milieujaarverslag 2008
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 20 april 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Open Space Economische crisis totaal
BL RR 3 Langdurigheidstoeslag
BL RR 4 bespreking accountantscontrole en bestuursrapporta…
BL RR 5 Re-integratiebeleid verslag 2008 en plan 2009
BL RR 6 Integraal Veiligheidsbeleid
BL RR 7 Rapport RC Verbonden Partijen
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 20 april 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2009
Langdurigheidstoeslag
voortgezette behandeling
Bijlagen:
advies CPM langdurigheidstoeslag

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous