Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 11 maart 2013

Datum: 11-03-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 11 maart 2013

Datum: 11-03-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein....


PuntTitel
Vragenhalfuur burgers
19:30 - 19:55 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1: Herziening Bestemmingsplan Woongebieden Zuid-West Geldrop “Bedrijventerrein Emopad”
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0064
herziening bestemmingsplan Woongebieden Zuid-West Geldrop bedrijventerrein Emopad
Bijlagen:
RR1 RV GM2013.0084 herziening bestemmingsplan Woongebieden Zuid-West Geldrop bedrijventerrein Emopad
Raadsronde 2: Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) (agendaverzoek PvdA/GL)
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal, voortgezette behandeling
Voorstel: bespreking
Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop
Bijlagen:
RR2 Beantwoording vragen raadslid Senal
RR2 Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop totaal
Raadsronde 3: Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0059
Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig
Bijlagen:
RR3 RV GM2013.0059 Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig totaal
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 18 februari 2013
concept besluitenlijsten 18 februari 2013
Bijlagen:
BL RR1 Informatie regionale ontwikkelingen
BL RR2 verzoek TSMG
BL RR3 Discussienota bereikbaarheidsvisie (totaal)
Vragenhalfuur burger-raad (totaal)
Vaststellen verslag raadsvergadering 18 februari 2013
Concept verslag 18 februari 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2013
Raadsvoorstellen (hamerstukken)
Hamerstukken
Bijlagen:
PLf1 RV GM2013.0068 Accountantscontrole 2012 totaal
PLf2 RV GM2013.0082 Fractievergoedingen 2011

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous