Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 11 maart 2013

Datum: 11-03-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 11 maart 2013

Datum: 11-03-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein....


PuntTitel
Vragenhalfuur burgers
19:30 - 19:55 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1: Herziening Bestemmingsplan Woongebieden Zuid-West Geldrop “Bedrijventerrein Emopad”
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0064
herziening bestemmingsplan Woongebieden Zuid-West Geldrop bedrijventerrein Emopad
Bijlagen:
RR1 RV GM2013.0084 herziening bestemmingsplan Woongebieden Zuid-West Geldrop bedrijventerrein Emopad
Raadsronde 2: Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) (agendaverzoek PvdA/GL)
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal, voortgezette behandeling
Voorstel: bespreking
Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop
Bijlagen:
RR2 Beantwoording vragen raadslid Senal
RR2 Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop totaal
Raadsronde 3: Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0059
Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig
Bijlagen:
RR3 RV GM2013.0059 Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig totaal
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 18 februari 2013
concept besluitenlijsten 18 februari 2013
Bijlagen:
BL RR1 Informatie regionale ontwikkelingen
BL RR2 verzoek TSMG
BL RR3 Discussienota bereikbaarheidsvisie (totaal)
Vragenhalfuur burger-raad (totaal)
Vaststellen verslag raadsvergadering 18 februari 2013
Concept verslag 18 februari 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2013
Raadsvoorstellen (hamerstukken)
Hamerstukken
Bijlagen:
PLf1 RV GM2013.0068 Accountantscontrole 2012 totaal
PLf2 RV GM2013.0082 Fractievergoedingen 2011

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous