Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 11 juli 2016

Datum: 11-07-2016 Tijd: 18:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 11 juli 2016

Datum: 11-07-2016
Tijd: 18:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B Link,
Griffier: G van Luijn, E Voets

Agenda

Wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd. U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Vergadering. Nota Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2019
18:30 - 19:25 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-007532

Nota Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2019 (RV GM2016-007532)
2 Raadsronde 2: Vergadering. Toevoeging Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 (Het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht)
18:30 - 19:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-010001

Toevoeging Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014-2030 (RV GM2016-010001)
3 Pauze
19:25 - 19:45 uur

4 Plenaire vergadering
19:45 uur

Theaterzaal


4.a Opening en mededelingen
4.b Vragenhalfuur college
4.c Vaststellen agenda
4.d Vaststellen verslagen raadsrondes 20 juni 2016
Verslagen raadsrondes 20 juni 2016
4.e Vaststellen verslag raadsvergadering 20 juni 2016
Verslag raadsvergadering 20 juni 2016
4.f Hamerstukken
4.f.1 Bestemmingsplan “Herziening Rielsedijk 5, Geldrop”
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-013601

4.f.2 Bestemmingsplan “De Weverij”
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-006144

4.g Vaststellen raadsbesluiten
4.g.1 Ontwikkeling Locatie De Bron
Voorstel:

Raadsbesluit GM2016-007684

Ontwikkeling Locatie De Bron
4.g.2. Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldrop-Mierlo 2016 en de daarbij behorende Beleidsregels
Voorstel:

Raadsbesluit GM2016-002470

Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldrop-Mierlo 2016 en de daarbij behorende Beleidsregels
4.g.3 Verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo en de daarbij behorende Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo
Voorstel:

Raadsbesluit GM2016-005455

Verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo en de daarbij behorende Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo
4.g.4 Begroting 2017 Cure
Voorstel:

Raadsbesluit GM2016-010865

Begroting 2017 Cure
4.g.5 Centrum Geldrop, een plek met een hart
Voorstel:

Raadsbesluit GM2016-004690

Centrum Geldrop, een plek met een hart.
4.h Jaarrekening 2015
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-005366

Jaarrekening 2015A (RV GM2016-005366)
Rapport van bevindingen en getekende verklaring Jaarrekening 2015
4.i Kadernota 2016-2020
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-012203

Kadernota 2016-2020 (RV GM2016-012203)
4.j Sluiting

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous