Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 11 februari 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-02-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 11 februari 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-02-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 11 februari
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderzaal 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Evaluatie subsidiebeleid (raadsvoorstel GM2007.1247)Rapport rekenkamercommissie
19:30 - 20:25 uur
Voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
BP Woongebieden Zuid-oost Geldrop (raadsvoorstel GM2008.0474)
Bijlagen:
RV GM2008.0474 Bestemmingsplan Woongebieden Zuidoost Geldr
RV GM2008.0474 Bijlage 4 Bestemmingsplan Woongebieden Zuid
RV GM2008.0474 Bijlage 3 Bestemmingsplan Woongebieden Zuid
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Infopunt opvoeding (raadsvoorstel GM2007.1349)
Bijlagen:
RV GM2007.1349 infopunt opvoeding 20081
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Vaststellen WMO beleidsplan (raadsvoorstel GM2007.1320)
Bijlagen:
RV GM2007.1320 Vaststelling beleidsnota Wmo 2008-2011
RV GM2007.1320 (bijlagen totaal)
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Diverse bezwaarschriften tegen Voorbereidingsbesluit
Bijlagen:
RV GM2007.1302 diverse besluiten
GM2007.1302 bijlage 1 advies cie voor bezwaarschriften
RV GM2007.1302 bijlage 2 verslag hoorzitting
Raadsronde 7:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Presentatie en behandeling raadsvoorstel Molenhoek / Molenweide (raadsvoorstel GM2007.1321)
Bijlagen:
RV GM2007.1321 Molenhoek
RV GM2007.1321 bijlage 3 kostenraming
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Herontwerp processen (raadsvoorstel GM2007.1245 en Raadsinformatiebrief GM2008.0528)
Bijlagen:
RV GM2007.1245 Herontwerp processen
GM2008.0528 totaal
Raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Intrekken plannen verplaatsing tennisbanen (raadsvoorstel GM2007.1330)
Bijlagen:
RV GM2007.1330 Verplaatsing tennisbanen MTV
Raadsronde 10
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Informatiebeleidsplan (raadsvoorstel GM2007.1249)
Bijlagen:
RV GM2007.1249 Informatiebeleidsplan 2008-2012
RV GM2007.1249 bijlage 1
Raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Presentatie Plan Kastanjehof
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 14 januari 2008
Bijlagen:
BL RR 10 Uitwerking visiedocument
BL RR 9 Beleidsplan Wsw
BL RR 8 Herontwerp processen
BL RR 7 Informatiebeleidsplan
BL RR 6 RIB Integrale voorzieningenbeleidsnota
BL RR 5 Dienstverleningsconcept
BL RR 4 RIB Gratis openbaar vervoer tijdens carnaval
BL RR 3 Actualisatie woningbouwprogramma
BL RR 2 WMO beleidsplan
Inspraak raadsronde 2 080114 - beleidsplan WMO - reactie o…
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
Inspreekreactie M. Albers namens SLOGM
Vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 14 januari 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 14 januari 2008

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous