Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 11 februari 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-02-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 11 februari 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-02-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 11 februari
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderzaal 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Evaluatie subsidiebeleid (raadsvoorstel GM2007.1247)Rapport rekenkamercommissie
19:30 - 20:25 uur
Voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
BP Woongebieden Zuid-oost Geldrop (raadsvoorstel GM2008.0474)
Bijlagen:
RV GM2008.0474 Bestemmingsplan Woongebieden Zuidoost Geldr
RV GM2008.0474 Bijlage 4 Bestemmingsplan Woongebieden Zuid
RV GM2008.0474 Bijlage 3 Bestemmingsplan Woongebieden Zuid
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Infopunt opvoeding (raadsvoorstel GM2007.1349)
Bijlagen:
RV GM2007.1349 infopunt opvoeding 20081
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Vaststellen WMO beleidsplan (raadsvoorstel GM2007.1320)
Bijlagen:
RV GM2007.1320 Vaststelling beleidsnota Wmo 2008-2011
RV GM2007.1320 (bijlagen totaal)
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Diverse bezwaarschriften tegen Voorbereidingsbesluit
Bijlagen:
RV GM2007.1302 diverse besluiten
GM2007.1302 bijlage 1 advies cie voor bezwaarschriften
RV GM2007.1302 bijlage 2 verslag hoorzitting
Raadsronde 7:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Presentatie en behandeling raadsvoorstel Molenhoek / Molenweide (raadsvoorstel GM2007.1321)
Bijlagen:
RV GM2007.1321 Molenhoek
RV GM2007.1321 bijlage 3 kostenraming
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Herontwerp processen (raadsvoorstel GM2007.1245 en Raadsinformatiebrief GM2008.0528)
Bijlagen:
RV GM2007.1245 Herontwerp processen
GM2008.0528 totaal
Raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Intrekken plannen verplaatsing tennisbanen (raadsvoorstel GM2007.1330)
Bijlagen:
RV GM2007.1330 Verplaatsing tennisbanen MTV
Raadsronde 10
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Informatiebeleidsplan (raadsvoorstel GM2007.1249)
Bijlagen:
RV GM2007.1249 Informatiebeleidsplan 2008-2012
RV GM2007.1249 bijlage 1
Raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Presentatie Plan Kastanjehof
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 14 januari 2008
Bijlagen:
BL RR 10 Uitwerking visiedocument
BL RR 9 Beleidsplan Wsw
BL RR 8 Herontwerp processen
BL RR 7 Informatiebeleidsplan
BL RR 6 RIB Integrale voorzieningenbeleidsnota
BL RR 5 Dienstverleningsconcept
BL RR 4 RIB Gratis openbaar vervoer tijdens carnaval
BL RR 3 Actualisatie woningbouwprogramma
BL RR 2 WMO beleidsplan
Inspraak raadsronde 2 080114 - beleidsplan WMO - reactie o…
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
Inspreekreactie M. Albers namens SLOGM
Vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 14 januari 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 14 januari 2008

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous