Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 10 september 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 10-09-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 10 september 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 10-09-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 10-09-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 10 september 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Presentatie Integrale visie Centrumplan Geldrop
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Handreiking interactieve beleidsvorming (GM2007.0953)
Bijlagen:
RB GM2007.0953 (Interactieve Beleidsvorming)
RV GM2007.0953 _Interactieve Beleidsvorming_
RV GM2007.0953 totaal
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Project woon- en leefomgeving (GM2007.0999)
Bijlagen:
InsprekenM. Albers 070910 - rr4 - Woon- en leefomgeving
RV GM2007.0999 (Bijlage 2 Enquèteresultaten)
RV GM2007.0999 (Bijlage 1 Buurtcontract)
RB GM2007.0999 (Project Woon- en Leefomgeving)
RV GM2007.0999 Project Woon- en Leefomgeving
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Reglement van Orde raad (GM2007.1032)
Bijlagen:
RV GM2007.1032 (RvO Raad)
RV GM2007.1032 (Bijlage RvO Raad)
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Onteigening Bogardeind (GM2007.1031)
Bijlagen:
RV GM2007.1031 totaal
RB GM2007.1032 (RvO Raad)
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Presentatie Centrumplan Mierlo
Bijlagen:
Presentatie Centrum Mierlo
Pauze
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Kadernota Leerplichtbeleid (GM2007.1020)
Bijlagen:
RV GM2007.1020 Kadernotitie Leerplichtbeleid 2007-2011
RB GM2007.1020 (Kadernota leerplichtbeleid)
RV GM2007.1020 (Bijlage Kadernota leerplichtbeleid 2007-2011)
raadsronde 9
Bespreekpunt: Regioraad SRE
Bijlagen:
1047 RI GM2007 Wijziging verordening Regionaal Mobiltietsf…
1036 RI GM2007 Richtlijnen MER-MEROS
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 20 augustus 2007
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Pesentatie Bethanië
BL RR 3 Samenwerking SZ
BL RR 4 Onderzoek afvalstoffenbeleid 3e fase
BL RR 5 BP Rielse Park
BL RR 6 Verordeningen WWB
BL RR 7 Maaltijdvoorziening
BL RR 8 DPO's
BL RR 9 Bezuinigingen raad
BL RR 10 Aanvullend krediet bouw kleedlokalen
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 13 augustus 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 13 augustus 2007
Besluitenlijst Raadsvergadering 20 augustus 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 augustus 2007
Raadsvoorstellen (direct naar de besluitvorming)
raadsvoorstellen (plenaire behandeling)
raadsvoorstellen (onder voorbehoud uit raadsrondes)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous