Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 10 september 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 10-09-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 10 september 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 10-09-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 10-09-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 10 september 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Presentatie Integrale visie Centrumplan Geldrop
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Handreiking interactieve beleidsvorming (GM2007.0953)
Bijlagen:
RB GM2007.0953 (Interactieve Beleidsvorming)
RV GM2007.0953 _Interactieve Beleidsvorming_
RV GM2007.0953 totaal
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Project woon- en leefomgeving (GM2007.0999)
Bijlagen:
InsprekenM. Albers 070910 - rr4 - Woon- en leefomgeving
RV GM2007.0999 (Bijlage 2 Enquèteresultaten)
RV GM2007.0999 (Bijlage 1 Buurtcontract)
RB GM2007.0999 (Project Woon- en Leefomgeving)
RV GM2007.0999 Project Woon- en Leefomgeving
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Reglement van Orde raad (GM2007.1032)
Bijlagen:
RV GM2007.1032 (RvO Raad)
RV GM2007.1032 (Bijlage RvO Raad)
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Onteigening Bogardeind (GM2007.1031)
Bijlagen:
RV GM2007.1031 totaal
RB GM2007.1032 (RvO Raad)
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Presentatie Centrumplan Mierlo
Bijlagen:
Presentatie Centrum Mierlo
Pauze
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Kadernota Leerplichtbeleid (GM2007.1020)
Bijlagen:
RV GM2007.1020 Kadernotitie Leerplichtbeleid 2007-2011
RB GM2007.1020 (Kadernota leerplichtbeleid)
RV GM2007.1020 (Bijlage Kadernota leerplichtbeleid 2007-2011)
raadsronde 9
Bespreekpunt: Regioraad SRE
Bijlagen:
1047 RI GM2007 Wijziging verordening Regionaal Mobiltietsf…
1036 RI GM2007 Richtlijnen MER-MEROS
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 20 augustus 2007
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Pesentatie Bethanië
BL RR 3 Samenwerking SZ
BL RR 4 Onderzoek afvalstoffenbeleid 3e fase
BL RR 5 BP Rielse Park
BL RR 6 Verordeningen WWB
BL RR 7 Maaltijdvoorziening
BL RR 8 DPO's
BL RR 9 Bezuinigingen raad
BL RR 10 Aanvullend krediet bouw kleedlokalen
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 13 augustus 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 13 augustus 2007
Besluitenlijst Raadsvergadering 20 augustus 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 augustus 2007
Raadsvoorstellen (direct naar de besluitvorming)
raadsvoorstellen (plenaire behandeling)
raadsvoorstellen (onder voorbehoud uit raadsrondes)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous