Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 10 november 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 10-11-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 10 november 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 10-11-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 10-11-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 10 november
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Herontwikkeling Heuvel 90-99, Geldrop
voorstel wordt aan de hand van een presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM2008.1179 Herontwikkkeling Heuvel 90-99 Geldrop raadsvoorstel
RV GM2008.1179 bijlage 2 Stedenbouwkundig onderzoek sept.2008
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Vaststellen bestemmingsplan Mierlo
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM2008.1102 Vaststellen bestemmingsplan Mierlo
MvT GM2008.1102 Vaststellen bestemmingsplan Mierlo Bijlage 1
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Subsidieverzoek Stichting Lokale Omroep Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
RV GM2008.1188 SLOGM
RV GM2008.1188 bijlage 1.0 Beleidsplan SLOGM 2008
RV GM2008.1188 bijlage 1.1 Resultaat 2007 en budget 2008
RV GM2008.1188 bijlage 2 lokale omroep
RV GM2008.1188 bijlage 3 leningovereenkomst
RV GM2008.1188 bijlage 4 Cijfers en prognoses 0807
Inspreekreactie rr 4 totaal
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 20 oktober 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 BP Mierlo
BL RR 3 Project Woon- en Leefomgeving totaal
BL RR 4 Informatieverstrekking burgemeester
BL RR 5 gemeentelijke watertaken totaal
BL RR 6 Voortgang proces Centrumplan Geldrop
BL RR 7 Uitwerking evaluatie raadsplein
BL RR 8 Beeldkwaliteitsplan Luchen fase 2
BL RR 9 Onderhoudsniveaus van wegen
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 20 oktober 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 oktober 2008
Meerjarenprogrammabegroting 2009-2012
Raadsvoorstellen rechtstreeks in besluitvorming
i.Brandveiligheidsverordening 2008
Bijlagen:
RV GM2008.1161 Brandbeveiligingsverordening 2008
RV GM2008.1161 Brandbeveiligingsverordening 2008 bijlage 1
ii.Vaststellen diverse Belastingverordeningen voor 2009
Bijlagen:
RB GM2008.1228a OZB 2009
RB GM2008.1228c Hondenbelasting 2009
RB GM2008.1228d Leges 2009
RB GM2008.1228e Parkeerbelasting 2009
RB GM2008.1228f Marktgeld 2009
RB GM2008.1228g Toeristenbelasting 2009
RB GM2008.1228h Lijkbezorgingsrechten 2009
RB GM2008.1228i Reinigingsheffingen 2009
iii.Nota kostendekkende diensten
Bijlagen:
RV GM2008.1227 Nota kostendekkende diensten raadsvoorstel
RV GM2008.1227 Bijlage Nota (totaal)
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous