Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 10 mei 2010

Datum: 10-05-2010 Tijd: 00:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 10 mei 2010

Datum: 10-05-2010
Tijd: 00:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Aangepaste Agenda 10 mei
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
2e Voortgangsrapportage (raadsvoorstel GM2010.0101
Bijlagen:
RV GM2010.0101 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2009
2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2009
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Herinrichting Brugstraat (raadsvoorstel GM2010.0007)
Bijlagen:
MvT GM2010.0007 Herinrichting Brugstraat
Raadsronde 4:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Ontsluitingsvisie (raadsvoorstel GM2010.0005)
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Ontwikkelen groot cultureel evenement incl. evaluatie (raadsvoorstel
Bijlagen:
RV GM2010.0247 Ontwikkelen groot cultureel evenement inclusief evaluatie (totaal)
Pauze
Plenaire vergadering
21:45 - 23:00 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen verslag raadsvergadering 19 april 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 19 april 2010
raadsvoorstel benoeming leden Auditcommissie (GM2010.0278)
Bijlagen:
RV GM2010.0278 Auditcommissie

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous