Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 10 maart 2014

Datum: 10-03-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 10 maart 2014

Datum: 10-03-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad
19.00-19.30 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Plenaire vergadering
19:30 uur
Rabozaal
1.2 Opening en mededelingen
1.3 Vragenhalfuur college
1.4 Vaststellen agenda
1.5 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 10 februari 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 10 februari 2014
Bijlagen:
BL RR1 Presentatie Participatiewet _1_totaal
BL RR2 Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen totaal
BL RR3 Evaluatie Werkplein _1_totaal
BL RR4 beleidsplan jeugd totaal
Vragenhalfuur burger-raad totaal
1.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 10 februari 2014
Concept verslag raadsvergadering 10 februari 2014
Bijlagen:
verslag raadsvergadering 10 februari 2014
1.7 Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0013 (voortgezette behandeling)
GM2014.0013 Mogelijk ontsluiting Luchen (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0013 Mogelijk ontsluiting Luchen (totaal)
1.8 Uitwerking Strategische Visie
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0087
RV GM2014.0087 Visuele weergave van de Strategische Visie
Bijlagen:
RV GM2014.0087 Visuele weergave van de strategische visie
Film strategische visie gemeente Geldrop-Mierlo versie 11 maart 2014 HD
1.9 Hamerstukken
RV GM2014.0038 Aanpassing Legesverordening 2014 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0038 Aanpassing Legesverordening 2014 (totaal)
RV GM2014.0034 Accountantscontrole 2013 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0034 Accountantscontrole 2013 totaal
1.10 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 10 maart 2014
Bijlagen:
140310 RB GM2014.0034 Accountantscontrole 2013
140310 RB GM2014.0038 Eerste wijziging legesverordening 2014 en de bijbehorende Tarieventabel
140310 RB GM2014.0751 Beleidsplan Jeugd

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous