Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 10 maart 2014

Datum: 10-03-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 10 maart 2014

Datum: 10-03-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad
19.00-19.30 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Plenaire vergadering
19:30 uur
Rabozaal
1.2 Opening en mededelingen
1.3 Vragenhalfuur college
1.4 Vaststellen agenda
1.5 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 10 februari 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 10 februari 2014
Bijlagen:
BL RR1 Presentatie Participatiewet _1_totaal
BL RR2 Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen totaal
BL RR3 Evaluatie Werkplein _1_totaal
BL RR4 beleidsplan jeugd totaal
Vragenhalfuur burger-raad totaal
1.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 10 februari 2014
Concept verslag raadsvergadering 10 februari 2014
Bijlagen:
verslag raadsvergadering 10 februari 2014
1.7 Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0013 (voortgezette behandeling)
GM2014.0013 Mogelijk ontsluiting Luchen (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0013 Mogelijk ontsluiting Luchen (totaal)
1.8 Uitwerking Strategische Visie
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0087
RV GM2014.0087 Visuele weergave van de Strategische Visie
Bijlagen:
RV GM2014.0087 Visuele weergave van de strategische visie
Film strategische visie gemeente Geldrop-Mierlo versie 11 maart 2014 HD
1.9 Hamerstukken
RV GM2014.0038 Aanpassing Legesverordening 2014 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0038 Aanpassing Legesverordening 2014 (totaal)
RV GM2014.0034 Accountantscontrole 2013 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0034 Accountantscontrole 2013 totaal
1.10 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 10 maart 2014
Bijlagen:
140310 RB GM2014.0034 Accountantscontrole 2013
140310 RB GM2014.0038 Eerste wijziging legesverordening 2014 en de bijbehorende Tarieventabel
140310 RB GM2014.0751 Beleidsplan Jeugd

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous