Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 10 februari 2014

Datum: 10-02-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 10 februari 2014

Datum: 10-02-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00-19.30 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Presentatie door Nautus over de Participatiewet
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Informatie inwoners kunnen komen luisteren
2 Raadsronde 2: Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0013 (voorstel wordt met een presentatie toegelicht). Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2014.0013 Mogelijk ontsluiting Luchen (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0013 Mogelijk ontsluiting Luchen (totaal)
3 Raadsronde 3: Evaluatie Werkplein
20:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Bespreking Raadsinformatiebrief GM2013.0707 (evaluatierapport wordt toegelicht). Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RI GM2013.0707 Evaluatie Werkplein (totaal)
Bijlagen:
RI GM2013.0707 Evaluatie Werkplein (totaal)
MvT GM2013.0707 Evaluatie Werkplein (totaal)
Bijlagen:
MvT GM2013.0707 Evaluatie Werkplein (totaal)
4 Raadsronde 4: Beleidsplan Jeugd
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0751 (plan wordt met presentatie toegelicht). Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht
RV GM2013.0751 Beleidsplan jeugd
Bijlagen:
RV GM2013.0751 Beleidsplan jeugd
RV GM2013.0751 Beleidsplan Jeugd bijlagen
Bijlagen:
RV GM2013.0751 Beleidsplan Jeugd bijlagen
5 Pauze
21:55 - 22:15 uur

6 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 20 januari 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 20 januari 2014
Bijlagen:
BL RR1 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8 Mierlo (totaal)
BL RR2 Beeldkwaliteitsplan Luchen 1 totaal
BL RR3 Groenbeleidsplan (totaal)
BL RR4 Herziene begroting SRE 2014
6.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 20 januari 2014
Concept verslag raadsvergadering 20 januari 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 januari 2014 (totaal)
6.6 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 10 februari 2014
Bijlagen:
140210 RB GM2013.0762 Groenbeleidsplan
140210 RB GM2013.0746 Herziene begroting 2014 SRE
140210 RB GM2013.0728 Beeldkwaliteitplan Maatschappelijke Doeleindenstrook Luchen fase 1
140210 RB GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8 Mierlo
Memorie van toelichting Eendenpoel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous