Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 10 februari 2014

Datum: 10-02-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 10 februari 2014

Datum: 10-02-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00-19.30 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Presentatie door Nautus over de Participatiewet
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Informatie inwoners kunnen komen luisteren
2 Raadsronde 2: Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0013 (voorstel wordt met een presentatie toegelicht). Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2014.0013 Mogelijk ontsluiting Luchen (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0013 Mogelijk ontsluiting Luchen (totaal)
3 Raadsronde 3: Evaluatie Werkplein
20:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Bespreking Raadsinformatiebrief GM2013.0707 (evaluatierapport wordt toegelicht). Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RI GM2013.0707 Evaluatie Werkplein (totaal)
Bijlagen:
RI GM2013.0707 Evaluatie Werkplein (totaal)
MvT GM2013.0707 Evaluatie Werkplein (totaal)
Bijlagen:
MvT GM2013.0707 Evaluatie Werkplein (totaal)
4 Raadsronde 4: Beleidsplan Jeugd
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0751 (plan wordt met presentatie toegelicht). Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht
RV GM2013.0751 Beleidsplan jeugd
Bijlagen:
RV GM2013.0751 Beleidsplan jeugd
RV GM2013.0751 Beleidsplan Jeugd bijlagen
Bijlagen:
RV GM2013.0751 Beleidsplan Jeugd bijlagen
5 Pauze
21:55 - 22:15 uur

6 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 20 januari 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 20 januari 2014
Bijlagen:
BL RR1 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8 Mierlo (totaal)
BL RR2 Beeldkwaliteitsplan Luchen 1 totaal
BL RR3 Groenbeleidsplan (totaal)
BL RR4 Herziene begroting SRE 2014
6.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 20 januari 2014
Concept verslag raadsvergadering 20 januari 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 januari 2014 (totaal)
6.6 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 10 februari 2014
Bijlagen:
140210 RB GM2013.0762 Groenbeleidsplan
140210 RB GM2013.0746 Herziene begroting 2014 SRE
140210 RB GM2013.0728 Beeldkwaliteitplan Maatschappelijke Doeleindenstrook Luchen fase 1
140210 RB GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8 Mierlo
Memorie van toelichting Eendenpoel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous