Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 1 september 2014

Datum: 01-09-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 1 september 2014

Datum: 01-09-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00 - 19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Aangepaste verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0401
RV GM2014.0401 Verordening Jeugdhulp GM 2015 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0401 Verordening Jeugdhulp GM 2015 (totaal)
2 Raadsronde 2: Financiele Voortgangsrapportage 2014
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0361
RV GM2014.0361 Financiële voortgangsrapportage 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0361 Financiële voortgangsrapportage 2014 totaal
3 Raadsronde 3: Bomenverordening
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0374
RV GM2014.0374 Bomenverordening 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0374 Bomenverordening 2014 totaal
4 Raadsronde 4: Tussentijdsadvies PBO Lokale Omroep
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0385
RV GM2014.0385 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0385 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep totaal
5 Raadsronde 5: De burgemeester praat de raad bij over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot bestuurlijke samenwerking en veiligheid
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Informatie
6 Pauze
21:25 - 21:45 uur

7 Plenaire vergadering
21:45 - 23:00 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur aan college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen besluitenlijsten van raadsrondes 7 juli 2014
concept besluitenlijsten raadsrondes 7 juli 2014 (2)
Bijlagen:
BL PRR Rapport Speeltuin De Viking totaal
BL RR1 Ontwikkelingen Recreatie en Toerisme totaal
BL RR2 Ontsluiting Luchen totaalA
BL RR3 Financiele update 2014-2018
BL RR4 jaarcijfers Werkplein
BL RR5 Uitwerken optie 4 Voortzetten huidige exploitatie en beheer in het kader van verzelfstandiging SCC Hofdael
Vragenhalfuur raad dhr. Verbeek de Viking
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 7 juli 2014
Verslag raadsvergadering 7 juli 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2014 totaal.pdf
7.6 Hamerstukken
RV GM2014.0402 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Kuhn totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0402 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Kuhn totaal
010914 RB GM2014.0402 Gewijzigde vaststelling BP Bedrijventerrein Kuhn nav de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van de afd. bestuursrechtspraak van de RvS
Bijlagen:
010914 RB GM2014.0402 Gewijzigde vaststelling BP Bedrijventerrein Kuhn nav de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van de afd. bestuursrechtspraak van de RvS
RV GM2014.0409 Verordening gegevensverstrekking BRP 2014 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0409 Verordening gegevensverstrekking BRP 2014 (totaal)
010914 RB GM2014.0409 Verordening gegevensverstrekking BRP 2014 (2)
Bijlagen:
010914 RB GM2014.0409 Verordening gegevensverstrekking BRP 2014
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 1 september 2014 (2)
Bijlagen:
010914 RB GM2014.0271 Financiele update 2014-2018
010914 RB GM2014.0314 Uitwerken optie 4 Voortzetten huidig exploitatie en beheer in het kader van verzelfstandiging SCC Hofdael

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous