Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 1 september 2014

Datum: 01-09-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 1 september 2014

Datum: 01-09-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00 - 19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Aangepaste verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0401
RV GM2014.0401 Verordening Jeugdhulp GM 2015 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0401 Verordening Jeugdhulp GM 2015 (totaal)
2 Raadsronde 2: Financiele Voortgangsrapportage 2014
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0361
RV GM2014.0361 Financiële voortgangsrapportage 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0361 Financiële voortgangsrapportage 2014 totaal
3 Raadsronde 3: Bomenverordening
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0374
RV GM2014.0374 Bomenverordening 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0374 Bomenverordening 2014 totaal
4 Raadsronde 4: Tussentijdsadvies PBO Lokale Omroep
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0385
RV GM2014.0385 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0385 Tussentijds advies PBO Lokale Omroep totaal
5 Raadsronde 5: De burgemeester praat de raad bij over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot bestuurlijke samenwerking en veiligheid
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Informatie
6 Pauze
21:25 - 21:45 uur

7 Plenaire vergadering
21:45 - 23:00 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur aan college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen besluitenlijsten van raadsrondes 7 juli 2014
concept besluitenlijsten raadsrondes 7 juli 2014 (2)
Bijlagen:
BL PRR Rapport Speeltuin De Viking totaal
BL RR1 Ontwikkelingen Recreatie en Toerisme totaal
BL RR2 Ontsluiting Luchen totaalA
BL RR3 Financiele update 2014-2018
BL RR4 jaarcijfers Werkplein
BL RR5 Uitwerken optie 4 Voortzetten huidige exploitatie en beheer in het kader van verzelfstandiging SCC Hofdael
Vragenhalfuur raad dhr. Verbeek de Viking
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 7 juli 2014
Verslag raadsvergadering 7 juli 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2014 totaal.pdf
7.6 Hamerstukken
RV GM2014.0402 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Kuhn totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0402 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Kuhn totaal
010914 RB GM2014.0402 Gewijzigde vaststelling BP Bedrijventerrein Kuhn nav de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van de afd. bestuursrechtspraak van de RvS
Bijlagen:
010914 RB GM2014.0402 Gewijzigde vaststelling BP Bedrijventerrein Kuhn nav de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van de afd. bestuursrechtspraak van de RvS
RV GM2014.0409 Verordening gegevensverstrekking BRP 2014 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0409 Verordening gegevensverstrekking BRP 2014 (totaal)
010914 RB GM2014.0409 Verordening gegevensverstrekking BRP 2014 (2)
Bijlagen:
010914 RB GM2014.0409 Verordening gegevensverstrekking BRP 2014
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 1 september 2014 (2)
Bijlagen:
010914 RB GM2014.0271 Financiele update 2014-2018
010914 RB GM2014.0314 Uitwerken optie 4 Voortzetten huidig exploitatie en beheer in het kader van verzelfstandiging SCC Hofdael

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous