Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 1 oktober 2012

Datum: 01-10-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 1 oktober 2012

Datum: 01-10-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad, 19.00-19.25 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Afstoten gemeentelijk vastgoed
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0453
RV GM2012.0453 Project afstoten vastgoed totaal
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0453 Project afstoten vastgoed totaal
Raadsronde 2: Gemeentelijk Rioleringsplan 2013/2017
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0474
RV GM2012.0474 Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 totaal
Bijlagen:
RR2 RV GM2012.0474 Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 totaal
Raadsronde 3: Raadsinformatiebrief Verzelfstandiging SCC Hofdael
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsinformatiebrief RIGM2012.0429
RI GM2012.0429 Voortgang verzelfstandiging SCC Hofdael totaal
Bijlagen:
RR3 RI GM2012.0429 Voortgang verzelfstandiging SCC Hofdael totaal
Raadsronde 4: Ondernemersfonds Geldrop Centrum
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0461
RV GM2012.0461 Ondernemerfonds Geldrop centrum totaal
Bijlagen:
RR4 RV GM2012.0461 Ondernemerfonds Geldrop centrum totaal
Raadsronde 5: Nota ´Kaders begeleiding AWBZ in de WMO´
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0425
RV GM2012.0425 Nota Kaders begeleiding AWBZ in de Wmo totaal
Pauze
21:25 - 21:45 uur

Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 3 september 2012
Concept besluitenlijsten raadsrondes 3 september 2012
Bijlagen:
PLd BL RR1 Stg Peelnetwerk totaal
PLd BL RR2 Presentatie Weverijmuseum totaal
PLd BL RR3 Werkplein jaarcijfers 2011 totaal
PLd BL RR4 Beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
PLd BL RR5 Schuldhulpverlening in de praktijk totaal
PLd BL RR6 Bespreking RI Uitgangspunten vernieuwde regionale samenwerking stedelijk gebied
PLd Vragenhalfuur burger-raad 030912 totaal
Vaststellen verslag raadsvergadering 3 september 2012
Concept verslag raadsvergadering 3 september 2012
Bijlagen:
PLe Besluitenlijst raadsvergadering 3 september 2012 totaal
Financiele Voortgangsrapportage 2012
PLf RV GM2012.0457 Financiële Voortgangsrapportage 2012
Bijlagen:
PLf RV GM2012.0457 Financiële Voortgangsrapportage 2012
PLf1 RV GM2012.0457 Financiële Voortgangsrapportage 2012 bijlage
Bijlagen:
PLf1 RV GM2012.0457 Financiële Voortgangsrapportage 2012 bijlage
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 1 oktober 2012
Bijlagen:
121001 RB GM2012.0389 Beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
121001 RB GM2012.0422 Vaststellen subsidiebeleid 2013-2016

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous