Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 1 oktober 2012

Datum: 01-10-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 1 oktober 2012

Datum: 01-10-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad, 19.00-19.25 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Afstoten gemeentelijk vastgoed
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0453
RV GM2012.0453 Project afstoten vastgoed totaal
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0453 Project afstoten vastgoed totaal
Raadsronde 2: Gemeentelijk Rioleringsplan 2013/2017
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0474
RV GM2012.0474 Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 totaal
Bijlagen:
RR2 RV GM2012.0474 Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 totaal
Raadsronde 3: Raadsinformatiebrief Verzelfstandiging SCC Hofdael
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsinformatiebrief RIGM2012.0429
RI GM2012.0429 Voortgang verzelfstandiging SCC Hofdael totaal
Bijlagen:
RR3 RI GM2012.0429 Voortgang verzelfstandiging SCC Hofdael totaal
Raadsronde 4: Ondernemersfonds Geldrop Centrum
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0461
RV GM2012.0461 Ondernemerfonds Geldrop centrum totaal
Bijlagen:
RR4 RV GM2012.0461 Ondernemerfonds Geldrop centrum totaal
Raadsronde 5: Nota ´Kaders begeleiding AWBZ in de WMO´
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0425
RV GM2012.0425 Nota Kaders begeleiding AWBZ in de Wmo totaal
Pauze
21:25 - 21:45 uur

Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 3 september 2012
Concept besluitenlijsten raadsrondes 3 september 2012
Bijlagen:
PLd BL RR1 Stg Peelnetwerk totaal
PLd BL RR2 Presentatie Weverijmuseum totaal
PLd BL RR3 Werkplein jaarcijfers 2011 totaal
PLd BL RR4 Beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
PLd BL RR5 Schuldhulpverlening in de praktijk totaal
PLd BL RR6 Bespreking RI Uitgangspunten vernieuwde regionale samenwerking stedelijk gebied
PLd Vragenhalfuur burger-raad 030912 totaal
Vaststellen verslag raadsvergadering 3 september 2012
Concept verslag raadsvergadering 3 september 2012
Bijlagen:
PLe Besluitenlijst raadsvergadering 3 september 2012 totaal
Financiele Voortgangsrapportage 2012
PLf RV GM2012.0457 Financiële Voortgangsrapportage 2012
Bijlagen:
PLf RV GM2012.0457 Financiële Voortgangsrapportage 2012
PLf1 RV GM2012.0457 Financiële Voortgangsrapportage 2012 bijlage
Bijlagen:
PLf1 RV GM2012.0457 Financiële Voortgangsrapportage 2012 bijlage
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 1 oktober 2012
Bijlagen:
121001 RB GM2012.0389 Beeldkwaliteitplan Luchen fase 2
121001 RB GM2012.0422 Vaststellen subsidiebeleid 2013-2016

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous