Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 1 oktober 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 01-10-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 1 oktober 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 01-10-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)01-10-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 1 oktober 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Presentatie Stedebouwkundige visie De Doelen (J. Peijnenburgweg)
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Presentatie EU-richtlijn omgevingslawaai
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Presentatie en behandeling nota Integrale handhaving in zicht (raadsvoorstel GM2007.1039)
Bijlagen:
RV GM2007.1039 Integrale Handhaving
RB GM2007.1039 (Nota Integrale Handhaving)
RV GM2007.1039 Integrale Handhaving + bijlagen totaal
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Beeldkwaliteitplan Luchen
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
1e Voortgangsrapportage (raadsvoorstel GM2007.1035)
Bijlagen:
RV GM2007.1035 voortgangsrapportage totaal
RV GM2007.1035 1e Voortgangsrapportage Programmabegroting
RB GM2007.1035 (1e Voortgangsrapportage)
Raadsronde 7:
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Herinrichting Geldropseweg 2e fase (raadsvoorstel GM2007.0702)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RB GM2007.0702A (2e fase Geldropseweg)
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Regionale agenda SRE (rv GM2007.1077)
Bijlagen:
RB GM2007.1077 (Regionale agenda SRE)
RV GM2007.1077 Regionale Agenda SRE
Raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.27
DPO Geldrop en Mierlo
Bijlagen:
Vragen nav de raadsvergadering van 200807
RB GM2007.0966 (DPO Geldrop)
RB GM2007.0965 (DPO Mierlo)
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 10 september 2007
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie Centrumplan Geldrop
BL RR 3 Handreiking interactieve belidsvorming
BL RR 4 Project Woon- en Leefomgeving
BL RR 5 RvO Raad
BL RR 6 Onteigening Bogardeind
BL RR 7 Presentatie Centrumplan Mierlo
BL RR 8 Kadernotitie leerplichtbeleid
BL RR 9 Regioraad SRE
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 10 sept 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 10 september 2007
Raadsvoorstellen (onder voorbehoud uit raadsrondes)
Raadsvoorstellen raadsplein 10 september
Reglement van Orde (GM2007.1032)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous