Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 1 oktober 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 01-10-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 1 oktober 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 01-10-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)01-10-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 1 oktober 2007
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Presentatie Stedebouwkundige visie De Doelen (J. Peijnenburgweg)
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Presentatie EU-richtlijn omgevingslawaai
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Presentatie en behandeling nota Integrale handhaving in zicht (raadsvoorstel GM2007.1039)
Bijlagen:
RV GM2007.1039 Integrale Handhaving
RB GM2007.1039 (Nota Integrale Handhaving)
RV GM2007.1039 Integrale Handhaving + bijlagen totaal
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Beeldkwaliteitplan Luchen
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
1e Voortgangsrapportage (raadsvoorstel GM2007.1035)
Bijlagen:
RV GM2007.1035 voortgangsrapportage totaal
RV GM2007.1035 1e Voortgangsrapportage Programmabegroting
RB GM2007.1035 (1e Voortgangsrapportage)
Raadsronde 7:
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Herinrichting Geldropseweg 2e fase (raadsvoorstel GM2007.0702)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RB GM2007.0702A (2e fase Geldropseweg)
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Regionale agenda SRE (rv GM2007.1077)
Bijlagen:
RB GM2007.1077 (Regionale agenda SRE)
RV GM2007.1077 Regionale Agenda SRE
Raadsronde 9
21:00 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.27
DPO Geldrop en Mierlo
Bijlagen:
Vragen nav de raadsvergadering van 200807
RB GM2007.0966 (DPO Geldrop)
RB GM2007.0965 (DPO Mierlo)
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 10 september 2007
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie Centrumplan Geldrop
BL RR 3 Handreiking interactieve belidsvorming
BL RR 4 Project Woon- en Leefomgeving
BL RR 5 RvO Raad
BL RR 6 Onteigening Bogardeind
BL RR 7 Presentatie Centrumplan Mierlo
BL RR 8 Kadernotitie leerplichtbeleid
BL RR 9 Regioraad SRE
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 10 sept 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 10 september 2007
Raadsvoorstellen (onder voorbehoud uit raadsrondes)
Raadsvoorstellen raadsplein 10 september
Reglement van Orde (GM2007.1032)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous