Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 1 november 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 01-11-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 1 november 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 01-11-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
Spreekrecht burgers
Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2008-2011 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen.
Er zijn op 8 oktober door 4 fracties (DGG, PVDA/GL, DPM en CDA) wijzigingsvoorstellen op de Meerjarenprogrammabegroting ingediend en toegelicht.Hierop hebben het college van Burgemeester en Wethouders en fracties schriftelijk gereageerd.Vanavond zal over de voorstellen en de ingediende reacties een politiek debat worden gevoerd
Bijlagen:
MPB totaal
Antwoorden op vragen gesteld in het kader van de Meerjarenprgrammabegroting 2008-2011
Bijlagen:
Antwoorden op vragen gesteld in het kader van de MPB 2008-2011.def
Door fracties ingediende wijzigingsvoorstellen
Bijlagen:
Bijdrage CDA begroting
Bijdrage DGG begroting
Bijdrage DPM begroting
Bijdrage PvdA _GLbegroting
Reactie college op wijzigingsvoorstellen diverse fracties.
Bijlagen:
Reactie BW op fracties
Reactie fracties op wijzigingsvoorstellen
Bijlagen:
Reactie CDA op ingediende wijzigingsvoorstellen begroting
Reactie DGG op ingediende voorstellen - definitief -
Reactie en toelichting wijzigingsvoorstellen DPM begroting 2008
Reakties op wijzigingsvoorstellen begroting GB
Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous