Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsplein 1 februari 2016

Datum: 01-02-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsplein 1 februari 2016

Datum: 01-02-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie:
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Fietspaden Santheuvel
19:30 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Adviesgesprek, het onderwerp zal middels een presentatie worden toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Agendaverzoek Fietspaden Santheuvel
Discussiedocument Fietspad Santheuvel
2 Raadsronde 2: Jeugd en politiek
19:30 - 20:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Adviesgesprek, inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Agendaverzoek PvdA jeugd en politiek
3. Pauze
20:55 - 21:15 uur

4. Plenaire vergadering
21:15 uur

4.1 Opening en mededelingen
4.2 Vragenhalfuurtje aan college
4.3 Vaststellen agenda
4.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 11 januari 2016
Verslagen raadsrondes 11 januari 2016
4.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 11 januari 2016
Verslag raadsvergadering 11 januari 2016
4.6 Stand van zaken/voortgang nieuwe coalitie
4.7 Hamerstukken
1. Aanbesteding accountancywerkzaamheden
4.8 Raadsbesluiten
1. Aanpassen regels paracommercie
2. Bedrijventerreinenstrategie
3. Zienswijze op advies Werkplaats Wonen MRE
4.9 Moties vreemd aan de orde
1. Motie GroenLinks en SP inzake TTIP
2. Motie GroenLinks en D66 "Stimulerende bijstand"
3. Motie D66 schriftelijke communicatie burgers naar gemeente
4. motie SP over stemlokalen

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous