Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 06 mei 2013

Datum: 06-05-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 06 mei 2013

Datum: 06-05-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Vragenhalfuurtje raad: mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Kuhn"
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0181
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn (incl bijlagen)
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn (incl bijlagen)
Bijlage Planverbeelding
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage Planverbeelding
Bijlage Aanvullend akoestisch onderzoek
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage Aanvullend akoestisch onderzoek
Bijlage Notitie Externe Veiligheid met bijlagen QRA Van Gansewinkel
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage Notitie Externe Veiligheid met bijlagen QRA Van Gansewinkel
Bijlage QS Flora en Fauna
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage QS Flora en Fauna
Bijlage Rapport Luchtkwaliteit
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage Rapport Luchtkwaliteit
Bijlagen Akoestische onderzoeken en Beoordeling SRE
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlagen Akoestische onderzoeken en Beoordeling SRE
Bijlagen Nota van zienswijzen
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlagen Nota van zienswijzen
Bijlagen Verkennende bodemonderzoeken
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlagen Verkennende bodemonderzoeken
Bijlagen Waterparagraaf en Bedrijven en Milieuzonering
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlagen Waterparagraaf en Bedrijven en Milieuzonering
Raadsronde 2: Toelichting op ontwikkelingen 2012 politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Presentatie
Raadsronde 3: Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0059
Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig
Bijlagen:
RV GM2013.0059 Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig totaal
Fietspad Santheuvel Mierlo 2013
Bijlagen:
Fietspad Santheuvel Mierlo 2013 totaal
Raadsronde 4: Begroting 2014 SRE
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0184
Begroting 2014 SRE
Bijlagen:
RV GM2013.0184 Begroting 2014 SRE totaal
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 8 april 2013
concept raadsbesluiten raadsvergadering 8 april 2013
Bijlagen:
BL RR1 Verbouwing publieksruimten gemeentehuis totaal
BL RR2 Maatregelenverordeningen en verordening verrekening bestuurlijke boete
BL RR3 Herijking Duurzaam Veilig totaal
BL RR4 Evaluatie sociaal gezicht gemeente
Vaststellen verslag
concept verslag raadsvergadering 8 april en 22 april 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 8 april 2013
Besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2013 (totaal)
Vaststellen raadsbesluiten
concept Raadsbesluit
Bijlagen:
RB GM2013.0121 Beleidsrapportage 2012

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous