Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 06 mei 2013

Datum: 06-05-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 06 mei 2013

Datum: 06-05-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Vragenhalfuurtje raad: mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Kuhn"
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0181
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn (incl bijlagen)
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Kuhn (incl bijlagen)
Bijlage Planverbeelding
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage Planverbeelding
Bijlage Aanvullend akoestisch onderzoek
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage Aanvullend akoestisch onderzoek
Bijlage Notitie Externe Veiligheid met bijlagen QRA Van Gansewinkel
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage Notitie Externe Veiligheid met bijlagen QRA Van Gansewinkel
Bijlage QS Flora en Fauna
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage QS Flora en Fauna
Bijlage Rapport Luchtkwaliteit
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlage Rapport Luchtkwaliteit
Bijlagen Akoestische onderzoeken en Beoordeling SRE
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlagen Akoestische onderzoeken en Beoordeling SRE
Bijlagen Nota van zienswijzen
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlagen Nota van zienswijzen
Bijlagen Verkennende bodemonderzoeken
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlagen Verkennende bodemonderzoeken
Bijlagen Waterparagraaf en Bedrijven en Milieuzonering
Bijlagen:
RV GM2013.0181 Bijlagen Waterparagraaf en Bedrijven en Milieuzonering
Raadsronde 2: Toelichting op ontwikkelingen 2012 politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Presentatie
Raadsronde 3: Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0059
Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig
Bijlagen:
RV GM2013.0059 Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig totaal
Fietspad Santheuvel Mierlo 2013
Bijlagen:
Fietspad Santheuvel Mierlo 2013 totaal
Raadsronde 4: Begroting 2014 SRE
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0184
Begroting 2014 SRE
Bijlagen:
RV GM2013.0184 Begroting 2014 SRE totaal
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 8 april 2013
concept raadsbesluiten raadsvergadering 8 april 2013
Bijlagen:
BL RR1 Verbouwing publieksruimten gemeentehuis totaal
BL RR2 Maatregelenverordeningen en verordening verrekening bestuurlijke boete
BL RR3 Herijking Duurzaam Veilig totaal
BL RR4 Evaluatie sociaal gezicht gemeente
Vaststellen verslag
concept verslag raadsvergadering 8 april en 22 april 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 8 april 2013
Besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2013 (totaal)
Vaststellen raadsbesluiten
concept Raadsbesluit
Bijlagen:
RB GM2013.0121 Beleidsrapportage 2012

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous