Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsplein 04 oktober 2010

Datum: 04-10-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsplein 04 oktober 2010

Datum: 04-10-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 4 oktober 2010
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:aanpassing systematiek tarief afvalstoffen (GM2010.0535)
19:30 - 19:55 uur
voortgezette behandeling
Raadsronde 3:beleidsnota leerlingenvervoer (GM2010.0644)
20:00 - 20:25 uur
voortgezette behandeling
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Verordening Starterslening (raadsvoorstel GM2010.0644)
Bijlagen:
RV GM2010.0644 verordening Starterslening
RV GM2010.0644 Verordening Starterslening 2010 (bijlage 1)
RV GM2010.0644 bijlage 2 Beleidsregels Starterslening 2010
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Financiële Voortgangsrapportage 2010 (raadsvoorstel GM2010.0652)
Bijlagen:
RV GM2010.0652 Financiele voortgangsrapportage 2010
RV GM2010.0652 Bijlage 1
RV GM2010.0652 Bijlage 2
Raadsronde 6:presentatie over proces tot stand komen structuurvisie
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Nota: Samen.....Werkt (raadsvoorstel GM2010.0610)
Bijlagen:
RV GM2010.0610 vaststellen nota samen werkt leven in de woonservice gemeente Geldrop Mierlo
RV GM2010.0610 bijlage 1 nota
RV GM2010.0610 bijlage 2 advies WMO.pdf
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo en de gebiedsvisie bebouwingsconcentraties (raadsvoorstel GM2010.0638)
Bijlagen:
RV GM 2010.0638 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo
Bestemmingsplan Buitengebied 25 januari 2010
Bijlagen:
Nota van zienswijzen BP Buitengebied
Plankaart 1 BP Buitengebied
Plankaart 2 BP Buitengebied
Plankaart 3 BP Buitengebied
Planregels BP Buitengebied
Nota van ambtshalve BP Buitengebied
MvT GM2009.1033 vaststelling bestemmingsplan Buitengebied
Memo reactie BP Buitengebied
Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties BP Buitengebied
BL RR 6 BP buitengebied 25 jan
RV GM2009.1033 BP Buitengebied
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 13 september 2010
Bijlagen:
BL RR2 Procedure behandeling MPB
BL RR3 Beleidsnota Leerlingenvervoer totaal
BL RR4 Harmonisatie Openbare Verlichting Mierlo
BL RR5 Aanpassing systematiek tarief afvalstoffen totaal
BL RR6 Handhavingsprotocol kw Kinderopvang
BL RR7 Fietspadenplan Mierlo 2010
i concept-besluitenlijst raadsronde 2: pocedure behandeling MeerjarenProgrammaBegroting
Bijlagen:
BL RR2 Procedure behandeling MPB
ii concept-besluitenlijst raadsronde 3: beleidsnota leerlingenvervoer
Bijlagen:
BL RR3 Beleidsnota Leerlingenvervoer totaal
iii concept-besluitenlijst raadsronde 4: harmonisatie openbare verlichting Mierlo
Bijlagen:
BL RR4 Harmonisatie Openbare Verlichting Mierlo
iv concept-besluitenlijst raadsronde 5: aanpassing systematiek tarief afvalstoffen
Bijlagen:
BL RR5 Aanpassing systematiek tarief afvalstoffen totaal
v concept-besluitenlijst raadsronde 6: handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang
Bijlagen:
BL RR6 Handhavingsprotocol kw Kinderopvang
vi concept-besluitenlijst raadsronde 7: fietspadenplan Mierlo
Bijlagen:
BL RR7 Fietspadenplan Mierlo 2010
Vaststellen verslag
Vaststellen verslag raadsvergadering 13 september 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 13 september2010
Initiatiefvoorstel DGG: Cultureel Jongerenwerk in Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
Initiatiefvoorstel DGG cultureel jongerenwerk geldrop-mierlo V3
Raadsbesluiten
i. Harmonisatie openbare verlichting (GM2010.0572)
ii Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang 2010 (GM2010.0608)
iii Fietspadenplan 2010 (GM2010.0600)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous