Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 7 november 2016

Datum: 07-11-2016 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 7 november 2016

Datum: 07-11-2016
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link,
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen.

Er is door alle fracties gereageerd op de Meerjarenprogrammabegroting. Op concrete daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd.

Meerjarenbegroting 2017-2020 Geldrop-Mierlo versie 10-10-2016
Wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2017-2020
Beantwoording vragen fracties MPB 2017-2020
Reactie college op 1e termijn algemene beschouwingen
Vastgesteld raadsbesluit
5. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous