Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 6 november 2017

Datum: 06-11-2017 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 6 november 2017

Datum: 06-11-2017
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.00 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
Besluitvorming
19.05 3. 2e Tussentijdse rapportage
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-026497
4. Gemeentelijk Rioleringsplan
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-19175
5. Subsidie Heppie (t)Huis
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-028268
Oordeelsvorming en besluitvorming
19.20 6. Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen.

Er is door alle fracties gereageerd op de Meerjarenprogrammabegroting. Op concrete daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré)advies een politiek debat worden gevoerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

MPB 2018-2021
technische vragen MPB 2018-2023
Wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2018-2023
Reactie College Eerste termijn MPB 2018-2021
Raadsbesluit GM2018-026382 Meerjaren Programma Begroting 2018-2021
7. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 6 november vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

Voor de begroting zie: https://geldrop-mierlo.begroting-2018.nl/

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous