Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 5 maart 2018

Datum: 05-03-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 5 maart 2018

Datum: 05-03-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de Raadskamer van 5 februari 2018
Verslag Raadskamer 5 februari 2018
Besluitvorming
19.45 5. Ondersteunen project Hospitality

Twaalf ondernemers uit de werkgroep Recreatie & Toerisme zijn gestart met een project om de hospitality in Geldrop-Mierlo te verbeteren. In dit raadsvoorstel wordt om budget gevraagd om het project te ondersteunen.

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-030354
6. Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Brabant Zuidoost

De GGD Brabant-Zuidoost heeft bij het programma Publieke Gezondheid te maken met externe ontwikkelingen die (éénmalig en/of structureel) onvermijdbare financiële gevolgen hebben voor de GGD. Er wordt voorgesteld in te stemmen met de concept-zienswijze op het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD om de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2018-001390
7. Proces Laco en contractverlenging

Er wordt voorgesteld in te stemmen met de planning inzake de besluitvorming over Laco en om het contract met Laco te verlengen tot en met 31 december 2018, onder de huidige voorwaarden.

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-033052
8. Ontwerp Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021

Het eerdere concept-plan is besproken, zowel in de Leefkamer op 19-09-2017, als ook met betrokkenen en inwoners. Alle reacties zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot het voorliggende ontwerpplan.

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-023262
9. Accountantscontrole 2017
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-037113
10. Beheerplan onderhoud wegen 2018-2021
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-036614
11. Moties vreemd aan de orde
12. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019
19-03-2019 Commissie Samenleving 19 maart 2019
18-03-2019 Commissie Samenleving 18 maart 2019
25-03-2019 Commissie Ruimte 25 maart 2019
11-03-2019 Raadsvergadering 11 maart 2019
19-02-2019 Commissie Algemene Zaken 19 februari 2019
18-02-2019 Commissie Ruimte 18 februari 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous