Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 5 maart 2018

Datum: 05-03-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 5 maart 2018

Datum: 05-03-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de Raadskamer van 5 februari 2018
Verslag Raadskamer 5 februari 2018
Besluitvorming
19.45 5. Ondersteunen project Hospitality

Twaalf ondernemers uit de werkgroep Recreatie & Toerisme zijn gestart met een project om de hospitality in Geldrop-Mierlo te verbeteren. In dit raadsvoorstel wordt om budget gevraagd om het project te ondersteunen.

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-030354
6. Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Brabant Zuidoost

De GGD Brabant-Zuidoost heeft bij het programma Publieke Gezondheid te maken met externe ontwikkelingen die (éénmalig en/of structureel) onvermijdbare financiële gevolgen hebben voor de GGD. Er wordt voorgesteld in te stemmen met de concept-zienswijze op het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD om de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2018-001390
7. Proces Laco en contractverlenging

Er wordt voorgesteld in te stemmen met de planning inzake de besluitvorming over Laco en om het contract met Laco te verlengen tot en met 31 december 2018, onder de huidige voorwaarden.

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-033052
8. Ontwerp Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021

Het eerdere concept-plan is besproken, zowel in de Leefkamer op 19-09-2017, als ook met betrokkenen en inwoners. Alle reacties zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot het voorliggende ontwerpplan.

Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-023262
9. Accountantscontrole 2017
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-037113
10. Beheerplan onderhoud wegen 2018-2021
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-036614
11. Moties vreemd aan de orde
12. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous