Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 31 oktober 2016

Datum: 31-10-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 31 oktober 2016

Datum: 31-10-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda
  • Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.
4. Vaststellen verslagen Raadskamer 26 september en 10 oktober 2016
Verslagen Raadskamer 26 september en 10 oktober
Besluitvorming
20.00* 5. Bekrachtigingsbesluit geheimhouding van bepaalde concept-stukken van businesscase REnescience
Raadsvoorstel GM2016-027137
6. Bereikbaarheidsagenda
Raadsvoorstel GM2016-012998
7. Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed
Raadsvoorstel GM2016-006449
8. Strategisch Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2021
Raadsvoorstel GM2016-002567
9. Overeenkomst inzake het behoud van de maatschappelijke functie van het zwembad de Smelen
Raadsvoorstel GM2016-022232
10. Concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Kadernota
Raadsvoorstel GM2016-012480
11. 2e Tussentijdse voortgangsrapportage
Raadsvoorstel GM2016-025719
12. Nota Verbonden Partijen 2016 en beleidsnotitie kaders P&C-documenten vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel GM2016-014671
13. Opheffen Auditcommissie
Raadsbesluit GM2016-027889
14. Sluiting

*  Let op: tijden zijn indicatief

**De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous