Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 31 oktober 2016

Datum: 31-10-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 31 oktober 2016

Datum: 31-10-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda
  • Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.
4. Vaststellen verslagen Raadskamer 26 september en 10 oktober 2016
Verslagen Raadskamer 26 september en 10 oktober
Besluitvorming
20.00* 5. Bekrachtigingsbesluit geheimhouding van bepaalde concept-stukken van businesscase REnescience
Raadsvoorstel GM2016-027137
6. Bereikbaarheidsagenda
Raadsvoorstel GM2016-012998
7. Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed
Raadsvoorstel GM2016-006449
8. Strategisch Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2017-2021
Raadsvoorstel GM2016-002567
9. Overeenkomst inzake het behoud van de maatschappelijke functie van het zwembad de Smelen
Raadsvoorstel GM2016-022232
10. Concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Kadernota
Raadsvoorstel GM2016-012480
11. 2e Tussentijdse voortgangsrapportage
Raadsvoorstel GM2016-025719
12. Nota Verbonden Partijen 2016 en beleidsnotitie kaders P&C-documenten vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel GM2016-014671
13. Opheffen Auditcommissie
Raadsbesluit GM2016-027889
14. Sluiting

*  Let op: tijden zijn indicatief

**De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous