Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 25 september

Datum: 25-09-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 25 september

Datum: 25-09-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag Raadskamer 10 juli 2017
Verslag Raadskamer 10 juli 2017
Besluitvorming
19.45 5. Beeldkwaliteitplan Willem Barentszweg/De Bron
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-021681
6. Beeldkwaliteitplan Luchen Noord deelgebied 2
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-021679
7. Vaststelling bestemmingsplan Twekaterrein
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-023037
8. Onderzoeksopdracht besluit huisvesting TMSG Bleekvelden 21
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-023430
9. Pilot Jeugdraad op basis van 'adviesvangers'
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-016075
10. Implementatieplan Vertrouwensexperiment

VOORSTEL IS VERWORPEN

Raadsvoorstel GM2017-021989
11. Procesvoorstel herijking subsidiebeleid Geldrop_mierlo 2017
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017015324
12. Begrotingswijziging gemeentelijke bijdrage algemene middelen Senzer 2017 i.v.m. uitvoering Participatiewet

VOORSTEL IS VERWORPEN

Raadsvoorstel GM2017-023931
13. Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-023227
14. Deelname aan Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (OPZOP)
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-020907
15. Evaluatie Metropoolregio Eindhoven
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-018476
16. Consultatie winstbestemming 2016 Metropoolregio Eindhoven
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-021493
17. Actualisatie begroting 2017
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-023961
18. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous