Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 2 juli 2018

Datum: 02-07-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 2 juli 2018

Datum: 02-07-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslagen van de Raadskamer van 28 mei en 4 juni 2018
verslagen Raadskamer van 28 mei en 4 juni 2018
Besluitvorming
19.50 5. Invulling vacature raadslid CDA

a. Onderzoek geloofsbrieven

b. Installatie

6. Nieuwbouw Strabrecht College
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-038271
Businesscase
Bijlagen nieuwbouw Strabrecht College
7. Zienswijze 1e Concept Ondernemingsplan 2019 en meerjarenbegroting Senzer
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-014255
8. Jaarverslag en jaarrekening 2017
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-011667
9. Uitgangspuntennotitie Geldrop-Mierlo
Uitgangspuntennotitie Geldrop-Mierlo
10. Archiefverordening van de gemeente Geldrop-Mierlo 2018
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-013045
11. Verordening bezwaar- en klachtencommissie
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-002583
12. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2018
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-034884
13. Voorstel voor een aantal aanpassingen in de werkwijze van de raad
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-018464
14. Benoeming lid Rekenkamercommissie
Raadsbesluit 2018-GM021062
15. Onderzoek naar gasloos gemeentehuis
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-020918
16. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
17. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
03-06-2020 Commissie Algemene Zaken 3 juni 2020
02-06-2020 Commissie Ruimte 2 juni 2020
26-05-2020 Commissie Samenleving 26 mei 2020
25-05-2020 Commissie Ruimte 25 mei 2020
24-03-2020 Commissie Algemene Zaken (19:30 - 23:00)
23-03-2020 Thema-avond 23 maart 2020
17-03-2020 Commissie Samenleving 17 maart 2020
16-03-2020 Commissie Ruimte 16 maart 2020
02-03-2020 Raadsvergadering 2 maart 2020
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous