Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 2 juli 2018

Datum: 02-07-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 2 juli 2018

Datum: 02-07-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslagen van de Raadskamer van 28 mei en 4 juni 2018
verslagen Raadskamer van 28 mei en 4 juni 2018
Besluitvorming
19.50 5. Invulling vacature raadslid CDA

a. Onderzoek geloofsbrieven

b. Installatie

6. Nieuwbouw Strabrecht College
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-038271
Businesscase
Bijlagen nieuwbouw Strabrecht College
7. Zienswijze 1e Concept Ondernemingsplan 2019 en meerjarenbegroting Senzer
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-014255
8. Jaarverslag en jaarrekening 2017
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-011667
9. Uitgangspuntennotitie Geldrop-Mierlo
Uitgangspuntennotitie Geldrop-Mierlo
10. Archiefverordening van de gemeente Geldrop-Mierlo 2018
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-013045
11. Verordening bezwaar- en klachtencommissie
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-002583
12. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2018
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-034884
13. Voorstel voor een aantal aanpassingen in de werkwijze van de raad
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-018464
14. Benoeming lid Rekenkamercommissie
Raadsbesluit 2018-GM021062
15. Onderzoek naar gasloos gemeentehuis
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-020918
16. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
17. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 Telefoonnummer 14 040
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
Hofdael, Molenstraat 23, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019
19-03-2019 Commissie Samenleving 19 maart 2019
18-03-2019 Commissie Samenleving 18 maart 2019
25-03-2019 Commissie Ruimte 25 maart 2019
11-03-2019 Raadsvergadering 11 maart 2019
19-02-2019 Commissie Algemene Zaken 19 februari 2019
18-02-2019 Commissie Ruimte 18 februari 2019
12-02-2019 Commissie Samenleving 12 februari 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous