Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 2 juli 2018

Datum: 02-07-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 2 juli 2018

Datum: 02-07-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslagen van de Raadskamer van 28 mei en 4 juni 2018
verslagen Raadskamer van 28 mei en 4 juni 2018
Besluitvorming
19.50 5. Invulling vacature raadslid CDA

a. Onderzoek geloofsbrieven

b. Installatie

6. Nieuwbouw Strabrecht College
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-038271
Businesscase
Bijlagen nieuwbouw Strabrecht College
7. Zienswijze 1e Concept Ondernemingsplan 2019 en meerjarenbegroting Senzer
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-014255
8. Jaarverslag en jaarrekening 2017
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-011667
9. Uitgangspuntennotitie Geldrop-Mierlo
Uitgangspuntennotitie Geldrop-Mierlo
10. Archiefverordening van de gemeente Geldrop-Mierlo 2018
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-013045
11. Verordening bezwaar- en klachtencommissie
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-002583
12. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2018
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2017-034884
13. Voorstel voor een aantal aanpassingen in de werkwijze van de raad
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-018464
14. Benoeming lid Rekenkamercommissie
Raadsbesluit 2018-GM021062
15. Onderzoek naar gasloos gemeentehuis
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-020918
16. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
17. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous