Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 19 december 2016

Datum: 19-12-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 19 december 2016

Datum: 19-12-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B Link,
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag Raadskamer 28 november 2016
verslag Raadskamer 28 november 2016
Besluitvorming
19.45 5. Fractievergoedingen 2015
Raadsvoorstel GM2016-032159
6. Overeenkomst inzake het behoud van de maatschappelijke functie van het zwembad de Smelen
Raadsvoorstel GM2016-022232.
7. Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017
Raadsvoorstel GM2016-29829
8. Gedragscode integriteit
Raadsvoorstel GM2016-015393
9. Accountantscontrole
Raadsvoorstel GM2016-029836
10. Belastingverordeningen 2017
Raadsvoorstel GM2016-023740
11. Moties vreemd aan de orde
12. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous