Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 15 mei 2017

Datum: 15-05-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 15 mei 2017

Datum: 15-05-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link,
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag Raadskamer 10 april 2017
Verslag Raadskamer 10 april 2017
Besluitvorming
19.45 5. Reactie nieuwe conceptopdracht Werkplaats Wonen
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2016-014323
6. Beheersverordening kern Geldrop
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2016-015453
7. Beoordeling en subsidiëring plannen ontwikkelrichting + Memories van Toelichting (voorschoolse) educatie

Aangekondigd Amendement van DGG, CDA, D66 en GL

Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-006149
MvT GM2017-006149 ontwikkelrichting voorschoolse educatie
8. Strategische visie
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-008201
9. Begrotingen Verbonden Partijen
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-010521
10. Ontwerpbegroting 2018-2021, incl. 1e en 2e begrotingswijziging 2017 Dienst Dommelvallei
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-011863
11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous