Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 10 juli 2017

Datum: 10-07-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 10 juli 2017

Datum: 10-07-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda

*genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde

4. Vaststellen verslag Raadskamer 15 juni 2017
verslag Raadskamer 15 juni 2017
Besluitvorming
19.40 5. Huisvesting Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) en overige maatschappelijke organisaties in de wijk Braakhuizen Zuid
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-023580
20.00 6. 1e begrotingswijziging 2017 en Begroting 2018 Cure
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-015731
20.05 7. Vertrouwensexperiment
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-016140
20.10 8. Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-011494
20.15 9. Evaluatie burgerparticipatie
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-015955
20.20 10. Jaarverslag en jaarrekening 2016 Geldrop-Mierlo
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-010612
21.00 11. Kadernota 2018-2021
Raadsbesluit en raadsvoorstel RV GM2017-016023
12. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens het oordeelsvormende gedeelte, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, kunt u uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die daar aan de orde komen. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous