Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadskamer 10 april 2017

Datum: 10-04-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadskamer 10 april 2017

Datum: 10-04-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link,
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
1 Opening en mededelingen
19:30 uur

2 Vragenhalfuurtje aan college
3 Mededeling wethouder Jeucken
4 Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

5 Vaststellen verslag Raadskamer 13 maart 2017
verslag Raadskamer 13 maart 2017
Besluitvorming
6 Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven, Financieel arrangement en Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-005582
7 Herinrichting Korte Kerkstraat-Bogardeind (gedeeltelijk) aanvullend krediet
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2016-029752
8 Zienswijze ontwerpbesluit REnescience
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-007852
9 Plan van aanpak rubbergranulaat
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2016-026542
10 Wijziging Reglement van Orde en notitie Raadshuis
Raadsbesluit en raadsvoorstel GM2017-006513
11 Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous