Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 7 december 2016

Datum: 07-12-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 7 december 2016

Datum: 07-12-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J. Claasen
Griffier: E Voets

Agenda

* de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag leefkamer 15 november 2016
Verslag Leefkamer 15 november 2016
5. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45* 6. Presentatie Senzer over Plan van aanpak BUIG 2016

Inwoners kunnen komen luisteren

Raadsinformatiebrief GM2016-029792
20.45 7. Bibliotheekbeleid

Voortgezette behandeling. Aan de orde komen vragen die in de Leefkamer van 15 november door de heer Pruijn tijdens de presentatie aan de raadsleden zijn gesteld.

Bijlagen Bibliotheekbeleid
Oordeelsvorming
21.45 8. Algemene Subsidieverordering Geldrop-Mierlo (RV GM2016-29829)

Advies: rechtstreeks naar de raadskamer van 19 december 2016. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht

Raadsvoorstel GM2016-29829
21.45 9. Overeenkomst inzake het behoud van de maatschappelijke functie van het zwembad de Smelen

Voortgezette behandeling van de raadskamer van 31 oktober 2016. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.**

Raadsvoorstel GM2016-022232.
22.15 10. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op woensdag 7 december vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous