Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 31 oktober 2017

Datum: 31-10-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 31 oktober 2017

Datum: 31-10-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J. Claasen
Griffier: E Voets

Agenda

Genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer van 12 en 19 september 2017
Besluitenlijst Leefkamer 12 en 19 september 2017
4. Leefronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 5. Subsidie Heppie (t)Huis

Op 11 juli 2016 heeft de raad ingestemd Locatie de Bron te bestemmen voor onder andere het Heppie (t)Huis. Naar aanleiding van dit raadsbesluit is een Uitwerkingsplan opgesteld en is het Beeldkwaliteitsplan op 25 september 2017 door de raad vastgesteld. In dit voorstel wordt de raad gevraagd een subsidie beschikbaar te stellen ten behoeve van het Heppie (t)Huis zodat dit huis ook daadwerkelijk geëxploiteerd kan worden.

Het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-028268
Presentatie
20.45 6. Bespreking enquête Klankbordgroep omgeving St. Jozefkerk Braakhuizen Zuid.

Agendaverzoek CDA.

De klankbordgroep omgeving St. Jozefkerk Braahuizen Zuid heeft een enquête gehouden onder 1200 bewoners van de wijk en wil de uitkomst hiervan delen met de raad.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Brief en verslag overleg Klankbordgroep
Beeldvorming
21.30 7. Doorontwikkeling Sociale Index 2017.

Begin 2016 is de eerste versie van de Sociale Index (SI2016) door de gemeenteraad vastgesteld. Eind dit jaar wordt de tweede versie (SI2017) opgeleverd. Inhoudelijk zijn er niet veel veranderingen in deze nieuwste versie, wel kent de presentatie van de wijkrapportages een nieuwe opzet waardoor er een vergelijking binnen wijken door de tijd heen mogelijk gemaakt wordt. De raad wordt opnieuw meegenomen in het ontwikkelproces van de Sociale Index.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.  Inwoners kunnen komen luisteren.

22.15 8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 31 oktober vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous