Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 28 maart 2017

Datum: 28-03-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 28 maart 2017

Datum: 28-03-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: T van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer 21 februari 2017
Verslag Leefkamer 21 februari 2017
4. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s), o.a. voortgang zwembad (samenstelling werkgroep).

Oordeelsvorming
19.45 5. Plan van aanpak rubbergranulaat

Naar aanleiding van de motie van 19 december 2016 wordt de raad gevraagd in te stemmen het benodigde budget beschikbaar te stellen om het probleem van het rubbergranulaat aan te pakken op de kunstgrasvelden in Geldrop-Mierlo volgens bijgevoegd Plan van Aanpak.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2016-026542
Presentatie
20.30 6. Huisvesting scholen in de wijk Scandia

De schoolbesturen Eenbes en Nut geven een (korte) presentatie waarna de leden van de Leefkamer de mogelijkheid hebben hierover vragen te stellen. De inhoudelijke discussie volgt in de Leefkamer van 2 mei aanstaande. 

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
21.00 7. Beoordeling en subsidi&#235ring plannen ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie

In de motie 'Kaderstelling VVE', aangenomen in de Raadskamer van 31 oktober 2016, is opgenomen dat het nieuwe beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de raad, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-006149
Presentatie
22.15 8. Presentatie Sociale Index 2016

De raad wordt opnieuw meegenomen in het ontwikkelproces van de Sociale Index.

Inwoners kunnen komen luisteren.

22.45 9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 28 maart vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous