Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: vragen@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 20 februari 2018

Datum: 20-02-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 20 februari 2018

Datum: 20-02-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer 23 januari 2018
Verslag Leefkamer 23 januari 2018
4. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Brabant-Zuidoost

De GGD Brabant-Zuidoost heeft bij het programma Publieke Gezondheid te maken met externe ontwikkelingen die (éénmalig en/of structureel) onvermijdbare financiële gevolgen hebben voor de GGD. Er wordt voorgesteld in te stemmen met de concept-zienswijze op het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD om de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-001390
Presentatie
20.00 6. Activiteitenplannen Jong Leiderschap

In het najaar van 2017 is het programma Young Leaders, een pedagogisch activeringsprogramma voor risicojongeren in kwetsbare wijken, gestart. Doel is jongeren tot zelfbewuste personen te maken, die verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt. Jongeren die meedoen bloeien op en ontwikkelen zich tot een positief rolmodel voor andere buurtjeugd.

Inwoners kunnen komen luisteren.

20.30 7. Onderwijsvisie Strabrechtcollege

Het Strabrechtcollege geeft een presentatie over de onderwijsvisie.

Oordeelsvorming
20.45 8. Nieuwbouw Strabrecht College

In 2016 is het IHP 2015-2020 vastgesteld waarin het plan voorstel nieuwbouw Strabrechtcollege is opgenomen. Na het doorrekenen van de stichtingskosten in september 2017 is gebleken dat het beschikbare krediet ontoereikend is om de nieuwbouw te realiseren. In de Leefkamer van 23 januari 2018 is de gemeenteraad middels een presentatie geïnformeerd over de oorzaken van het tekort en de mogelijke scenario's om de nieuwbouw mogelijk te maken. In deze Leefkamer is afgesproken om in Leefkamer van 20 februari 2018 het voorstel te behandelen.

De financiële aspecten worden middels een presentatie kort toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

 

Raadsvoorstel GM2017-038271
21.45 9. Proces Laco en contractverlenging

Er wordt voorgesteld in te stemmen met de planning inzake de besluitvorming over Laco en om het contract met Laco te verlengen tot en met 31 december 2018, onder de huidige voorwaarden.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-033052
22.15 10. Ontwerp Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur" 2018-2021

Het eerdere concept-plan is besproken, zowel in de Leefkamer op 19-09-2017, als ook met betrokkenen en inwoners. Alle reacties zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot het voorliggende ontwerpplan.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-023262
Algemeen
22.45 11. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

12. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 20 februari vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019
19-03-2019 Commissie Samenleving 19 maart 2019
18-03-2019 Commissie Samenleving 18 maart 2019
25-03-2019 Commissie Ruimte 25 maart 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous