Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 19 september 2017

Datum: 19-09-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 19 september 2017

Datum: 19-09-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Leefronde
(mededelingen van portefeuillehouders)
Beeldvorming
19.45 4. Sociaal Domein: waar staan we?

Per 2015 zijn er taken op het gebied van Jeugdhulp en Wmo naar gemeenten gedecentraliseerd. De stand van zaken in het Sociaal Domein wordt toegelicht. Hierbij worden niet alleen de cijfers gepresenteerd, maar wordt ook verteld over de ervaringen. Het doel van de behandeling is de raad te informeren en de mogelijkheid bieden vragen te stellen.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen luisteren.

Raadsinformatiebrief GM2017-022389
20.45 5. Concept-Cultuurbeleidsplan "De kracht van Cultuur"

De conceptversie van het cultuurbeleidsplan 2017 wordt ter beeldvorming aan de Leefkamer aangeboden, als basis voor discussie aan de hand van de gestelde vragen in het raadsvoorstel.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Concept-Cultuurbeleidsplan "De kracht van Cultuur"
6. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

7. Sluiting

 De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 19 september vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous