Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 17 januari 2017

Datum: 17-01-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 17 januari 2017

Datum: 17-01-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: T van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag leefkamer 7 december 2016
Verslag Leefkamer 7 december 2016
4. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Presentatie
Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**
19.45 5. Presentatie stand van zaken huisvesting TMSG

De TMSG wordt in de gelegenheid gesteld haar standpunt ten aanzien van huisvesting nader toe te lichten.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Beeldvorming
20.30 6. Bespreking rapport van de Rekenkamercommissie over Armoedebeleid

Inhoudelijke bespreking van het rapport met conclusies en aanbevelingen.

Een korte toelichting door de leden van de rekenkamercommissie.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Armoedebeleid
21.15 7. Bibliotheekbeleid (voortgezette behandeling)

Aan de orde komen o.a. de vragen die in de Leefkamer van 15 november door de heer Pruijn tijdens de presentatie aan de raadsleden zijn gesteld en de reactie van het college hierop. 

Inwoners kunnen komen luisteren.

Bibliotheek beleid
22.00 8. Proces oprichting jongerenraad Geldrop-Mierlo (agendaverzoek GroenLinks)

Peiling naar de mogelijkheden om op korte termijn tot een jongerenraad te komen.

Jongerenraad Geldrop-Mierlo
9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 17 januari vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous