Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 15 november 2016

Datum: 15-11-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 15 november 2016

Datum: 15-11-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: T van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

Let op: de tijden die hier genoemd worden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag Leefkamer 18 oktober 2016
Verslag 18 oktober 2016
5. Leefronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 6. Presentatie bibliotheekbeleid

De directeur van Bibliotheek Dommeldal zal een presentatie houden over het beleid van de bibliotheek.

Oordeelsvorming
20.30 7. Raadsvoorstel
Huisvesting Turkse Multiculturele Stichting Geldrop

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-023580
8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 15 november 2016 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous