Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 15 mei 2018

Datum: 15-05-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 15 mei 2018

Datum: 15-05-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J. Claasen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Leefkamer van 20 februari 2018
Verslag Leefkamer van 20 februari 2018
4. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Plan gemeentelijke schuldhulpverlening

Geldrop-Mierlo voert een integraal armoedebeleid. Gemeentelijke schuldhulpverlening is een onderdeel daarvan. De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft een planverplichting. Met de vaststelling van dit plan wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan en kunnen projecten als de armoedemonitor en "vroegsignalering" worden uitgevoerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-010437
20.15 6. Vertrouwensexperiment Onderzoeksvoorstel en Implementatieplan 2018

Naar aanleiding van de nieuwe motie 'Sociaal Experiment' (d.d. 18 december 2017) is er opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een vertrouwensexperiment in de gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor is een nieuw raadsvoorstel geschreven dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-008313
21.00 7. Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022 PlusTeam

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre dienen de concept meerjarenbegroting 2019-2022 tijdig vast te stellen zodat het PlusTeam kan voldoen aan de verplichting de provincie te berichten. Ook de eerste begrotingswijziging 2018 dient door de Raad vastgesteld te worden. De jaarrekening en het jaarverslag 2017 evenals het accountantsrapport wordt meegezonden ter informatie.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-010346
21.30 8. Ontwerpbegrotingen 2019 Metropoolregio Eindhoven, GGD Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Dienst Dommelvallei

Bespreking van de begroting 2019 van de GGD Brabant Zuidoost en beoordelen of er al dan niet een zienswijze ingediend moet worden.

Raadsvoorstel GM2018-012187:
Algemeen
21.45 9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 15 mei vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous