Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Leefkamer 13 september 2016

Datum: 13-09-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Leefkamer 13 september 2016

Datum: 13-09-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: T van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

Let op: de tijden die hier worden genoemd, zijn indicatief!


PuntTitel
ALGEMEEN
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Leefronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

BEELDVORMING
20.15 4. Adviesgesprek (Het adviesgesprek overleg schoolbesturen wordt doorgeschoven naar de Leefkamer van 18 oktober).
Overleg schoolbesturen Dommeldal en Beneden Beekloop

De schoolbesturen Eenbes en Nut hebben in een overleg aangegeven graag met de raad te willen spreken over het beslispunt van de gemeenteraad en de consequenties hiervan voor beide basisscholen

20.45 5. Adviesgesprek
Eenmalige kosten Patronaat

Toelichting door de wethouder en een afvaardiging van het bestuur van Stichting MFA Mierlo over hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe dit in de toekomst te voorkomen.

OORDEELSVORMING
21.15 6. Raadsvoorstel
Concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Kadernota

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-012480
22.00 7. Raadsvoorstel
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016

Advies: rechtstreeks naar de raadskamer van 26 september 2016.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016-017366
BEELDVORMING
22.00 8. Presentatie Sociaal Domein

Het doel van deze presentatie is de raad mee te nemen in lopende projecten en hun onderlinge samenhang.

22.30 9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 13 september 2016 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous