Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 26 november 2019

Datum: 26-11-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 26 november 2019

Datum: 26-11-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Samenleving 8 oktober 2019, verslag commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 juni 2019 en verslag gezamenlijke commissie Jeugd en Duurzaamheid/Samenleving 10 oktober 2019
Verslag commissie Samenleving 8 oktober 2019
Verslag commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 juni 2019
Verslag gezamenlijke commissie Jeugd en Duurzaamheid/Samenleving 10 oktober 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Presentatie
19.45 5. Vertrouwensexperiment

De raadsleden worden bijgepraat over de status en de voortgang van het vertrouwensexperiment en ter begeleiding van de eerste tussenrapportage wordt een presentatie gegeven. 

De presentatie wordt verzorgd door Prof. R. Muffels van de Universiteit van Tilburg.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.30 6. Evaluatie Jongerenraad 2018-2019

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de evaluatie Jongerenraad; in te stemmen met de voortzetting van de Jongerenraad en het jaarlijks beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 8.580.

Het agendapunt wordt toegelicht met een korte presentatie.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-018970
Beeldvorming
21.00 7. Herijking jongerenwerk

Beeldvormende behandeling van herijking jongerenwerk op weg naar inkoopproces 2020 door middel van een presentatie gevolgd door een interactie moment met de commissie.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Raadsinformatiebrief GM2019-025644
Oordeelsvorming
22.00 8. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en verordening Jeugdhulp 2020

Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning is het noodzakelijk om in een verordening regels vast te stellen over de door het college te verlenen voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het is noodzakelijk om de huidige verordeningen aan te passen op basis van jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk en de inwerkingtreding van het abonnementstarief. De verordeningen zijn gebaseerd op de modelverordeningen van de VNG.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-053880
Algemeen
22.10 9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 26 november 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous