Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 17 maart 2020

Datum: 17-03-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 17 maart 2020

Datum: 17-03-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Samenleving 7 januari 2020
Verslag commissie Samenleving van 7 januari 2020
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. Senzer, Plusteam, SGE en GGD)
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
Besluitvorming
20.00 5. Persoonlijk, Dichtbij en Verbonen - Een visie en strategie voor het Sociaal Domein

In 2012 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de visie 'Persoonlijk en Dichtbij' vastgesteld. Op basis van deze visie hebben wij vanaf 2015 bestaande en nieuwe taken binnen het sociaal domein vormgegeven. De vorming van de 'toegang' door middel van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) en het Plusteam waren hierin cruciaal. Nu, vijf jaar later, hebben wij de concept visie door middel van een interactief proces met partners en inwoners herijkt. Ook is aan de visie, een strategie verbonden.

Deze nota is in de themabijeenkomst van 17 februari 2020 gepresenteerd.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-054801
Algemeen
20.45 6. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 17 maart vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous