Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 16 oktober 2018

De genoemde tijden zijn indicatief Datum: 16-10-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 16 oktober 2018

De genoemde tijden zijn indicatief

Datum: 16-10-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Samenleving 11 september 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Presentatie
19.45 5. Presentatie LEV Vluchtelingenwerk

Sinds 2016 is de inzet ten behoeve van asielvergunninghouders sterk geïntensiveerd. Gemeente, LEV en ook Senzer, ontwikkelen in nauwe onderlinge samenwerking meer en passendere ondersteuning ten einde de zelfredzaamheid van de nieuwe inwoners op alle levensdomeinen te verbeteren.

Het doel van de behandeling is de gemeenteraad te informeren over de inzet ook met het oog op de aankomende aanscherping van de Wet Inburgering in 2020. De gemeente krijgt nog meer taken en verantwoordelijkheden om de inburgering en zelfredzaamheid van asielvergunninghouders verder te verbeteren.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen luisteren. 

Oordeelsvorming
20.30 6. Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

In de commissie kunnen vragen gesteld worden en kan een eerste debat gevoerd worden over de programma's Gebiedsgericht werken (1), Werk en inkomen (5) en Zorg, welzijn en cultuur (6).

Algemeen
7. Sluiting

 *  De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 16  oktober vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de gri

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous