Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 12 februari 2019

Datum: 12-02-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 12 februari 2019

Datum: 12-02-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Samenleving 8 januari 2019
Verslag Commissie Samenleving van 8 januari 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Zienswijze kaderbrief 2020 Senzer

De jaarlijkse voorbereiding van beleid en begroting van de GR Senzer start met het aanbieden van een kaderbrief, waarop de gemeenten een "zienswijze"kunnen geven. De behandeling van de kaderbrief 2020 staat helemaal in het teken van de lagere rijksbijdrage voor de participatiewet (het BUIG budget) 2019 en verder (minus € 4 miljoen voor de regio Helmond de Peel).

De algemeen directeur van Senzer, de heer R. Walenberg zal middels een presentatie een toelichting geven op de financiële situatie van Senzer en de mogelijkheden de lagere BUIG bijdrage in de begroting te verwerken en op de kaderbrief 2020.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-046384
Beeldvorming
20.15 6. Visie en strategie Sociaal Domein

Doel behandeling:

De commissie Samenleving en de adviesraden informeren welke stappen zijn gezet en waar wij nu in het proces staan. Daarnaast worden concept kernwaarden voor het Sociaal Domein gepresenteerd.

De start is door middel van een presentatie over het proces en de kernwaarden. Na de presentatie zullen we de commissie vragen de kernwaarden 'mee terug te nemen naar de fracties' ter oordeelsvorming. Dit zodat de oordeelsvorming kan plaatsvinden in de volgende commissie Samenleving (maart).

Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
20.45 7. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 12 februari 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous