Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Samenleving 1 september 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad. ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Samenleving 1 september 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Datum: 01-09-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.G.J. van Happen
Griffier: E Voets

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Samenleving 26 mei 2020
Verslag Commissie Samenleving 26 mei 2020
4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. Senzer, Plusteam, SGE en GGD).
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).
Oordeelsvorming
19.45 5. Nieuwbouw Strabrecht College - woningbouwontwikkeling

In de besluitvorming met betrekking tot de nieuwbouw van het Strabrecht College is besloten om als dekking voor het afboeken van de boekwaarde van het hoofdgebouw (€ 1,9 miljoen) de opbrengsten van de woningbouwontwikkeling op het terrein van het Strabrecht College in te zetten.

In de afgelopen periode zijn verschillende scenario's onderzocht hoe voldaan kan worden aan de financiële opdracht van de gemeenteraad.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-013267
Beeldvorming
20.15 6. Wijkontwikkelingsplannen: resultaten, proces en planning

Doel behandeling: het komen tot een gezamenlijk beeld met betrekking tot wijkontwikkelingsplannen gerelateerd aan het kernakkoord.

Bespreken van het dilemma snelheid en planning in relatie tot het budget, capaciteit en de kwaliteit van wijkontwikkelingsplannen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Notitie Wijkontwikkelingsplannen
Algemeen
21.15 7. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op dinsdag 1 september 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous