Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte

Datum: 17-09-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte

Datum: 17-09-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 18 juni 2018
Verslag Ruimtekamer van 18 juni 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Herziening Bomenverordening

Op 1 september 2014 heeft de raad de Bomenverordening 2014 vastgesteld. Nu, na vier jaar, heeft een evaluatie plaatsgevonden waaruit naar voren kwam dat het wenselijk is de verordening op punten aan te passen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-018364
20.15 6. Vaststelling bestemmingsplan Rielseheideweg

De vaststelling van het bestemmingsplan is onderdeel van normalisatie van deze locatie. Na vaststelling kunnen bestaande situaties worden gelegaliseerd, maar er kan ook gehandhaafd worden op wat moet worden afgebroken.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-010498
21.00 7. - Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Centrum Geldrop

Begin juli heeft het college besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op een aantal locaties in de gemeente op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Grondeigenaren hebben een brief ontvangen over het besluit en de gelegenheid gekregen een zienswijze in te dienen. Deze aanwijzing moet binnen drie maanden door de raad bestendigd worden, omdat het voorkeursrecht anders weer vervalt en voorlopig niet opnieuw gevestigd kan worden.

Wet voorkeursrecht Gemeenten wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-022600
- Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Luchen te Mierlo
Raadsvoorstel GM2018-021948
21.45 8. Aangepaste verordening Starterslening 2018 en gewijzigde werkwijze Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Op 2 maart 2018 heeft de relatiemanagement van SVn per e-mail aan de ambtenaar Volkshuisvesting kenbaar gemaakt de aanvraagprocedure van de Starterslening per 25 mei 2018 te wijzigen. De reden hiervoor is dat er een betere scheiding tussen het publiek- en privaatrecht gewenst is en dat de aanvraagprocedure hiermee versimpeld en versneld wordt. Een overgangsperiode tot 1 oktober 2018 is hiervoor toegezegd. Om na die periode nog starterleningen te kunnen aanbieden, dient de nieuwe behandelwijze te worden aangenomen en de verordening Starterslening te worden aangepast.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-018052
Algemeen
9. Sluiting

De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 17 september vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous