Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 6 januari 2020

Datum: 06-01-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 6 januari 2020

Datum: 06-01-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief.


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte van 2 december 2019
Verslag Commissie Ruimte 2 december 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Plan van aanpak en ruimtelijke visie Herontwikkeling Bleekvelden

De locatie Bleekvelden staat al jaren op de lijst van probleemlocaties. Daarnaast geeft het uiterlijk van de bebouwing en de verstening van de directe omgeving geen fraai beeld. Bij het opstellen van het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid is dit nog eens duidelijk naar voren gebracht door de wijkbewoners. Met dit project willen we de locatie Bleekvelden onder acceptabele voorwaarden (zoals parkeerdruk, bouwhoogte, etc.) herontwikkelen, waardoor de wijk Braakhuizen-Zuid aan deze zijde een kwaliteitsimpuls krijgt. Het Plan van Aanpak en de Ruimtelijke Visie geven de kaders aan waarbinnen het gebied herontwikkeld kan worden.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-049744
20.45 6. Beeldkwaliteitsplan Luchen Deelgebied 3a

Voor ieder deelgebied in Luchen wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit te beschrijven. Het beeldkwaliteitsplan vormt het toetsingskader voor het vergunningtraject.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-010848
Algemeen
7. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 6 januari 2020 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden  is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous