Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 29 april 2019

Datum: 29-04-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 29 april 2019

Datum: 29-04-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

* de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie Ruimte 25 maart 2019
Verslag commissie Ruimte van 25 maart 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5 Recreatieve verbinding Gulbergen

De brug voor langzaam verkeer en het bijbehorende fiets- en wandelpad langs het Eindhovenskanaal bij Gulbergen zijn inmiddels aangelegd. De nieuwe recreatieve verbinding dient nog opgenomen te worden in het landelijke fietsroutenetwerk. Voor wordt gesteld akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van voldoende budget uit de Reserve recreatie& toerisme voor het toevoegen van de nieuwe recreatieve verbinding bij Gulbergen en het aanbrengen van enkele actieve verwijzingen naar Geldrop-Mierlo en de regio.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-001084
20.00 6. Vaststellen uitgangspunten bestemmingsplan kamergewijze bewoning en woningsplitsing

Het vaststellen van uitgangspunten is het vervolg op het voorbereidingsbesluit van november 2018 en een presentatie begin 2019. Op basis van de uitgangspunten zal een ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018--41211
20.30 7. Stimuleringsregeling gevelverbetering Centrum Geldrop

In 2016 heeft de gemeenteraad de Stimuleringsregeling gevelverbetering 2016 inclusief de verordening vastgesteld. De huidige verordening is verlopen. Daarnaast is de stimuleringsregeling, zoals afgesproken met de gemeenteraad, geëvalueerd en naar aanleiding daarvan op een paar kleine punten aangepast. De aangepaste stimuleringsregeling ligt nu, samen met de nieuwe verordening, voor.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-013570
Beeldvorming
20.45 8. Ontsluiting en parkeren Centrum, Mierloseweg en De Meent

Tijdens de raadsvergadering op 11 maart heeft de wethouder toegezegd dat hij bij de kadernota met voorstellen zal komen over de wijze waarop de gemeenteraad betrokken is bij majeure ruimtelijke projecten in de gemeente. De bereikbaarheid van het parkeerterrein op De Meent  (ook ten behoeve van bezoekers gemeentehuis en ambtenaren) en het vervallen van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan de ventweg van de Mierloseweg zijn in de ogen van de fracties van D66, VVD en CDA van zodanig belang dat de gemeenteraad bij het maken van keuzes hierbij betrokken dient te worden. Dit kan niet wachten tot de behandeling van de kadernota en vraagt om spoedige bespreking. Veel inwoners van de omgeving Hofstraat en Jan van Geldropstraat maken zich grote zorgen over het verdwijnen van zoveel parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Ook is er veel kritiek van inwoners aan  De Meent en Hofdael, omdat hun woningen alleen maar bereikbaar zijn via 1 of 2 parkeerterreinen en niet via een reguliere weg.

Ontsluiting en parkeren Centrum, Mierloseweg en De Meent
Algemeen
21.30 Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 29 april 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous