Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 27 mei 2019

Datum: 27-05-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 27 mei 2019

Datum: 27-05-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

*de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte 29 april 2019
Verslag Commissie Ruimte van 29 april 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Werksessie onderhoudsniveau wegen

Bij de behandeling van het strategisch beheerplan wegen (RV GM2019-039766) hebben portefeuillehouder en raad afgesproken om nog vóór de behandeling van de kadernota te spreken over het onderhoudsniveau van de wegen. In deze sessie gaan we in op de systematiek van het wegbeheer, de werkwijze die wij volgen, de afwegingen die gemaakt worden etc.

Agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.45 6. Bestemmingsplan en beheersverordening Parkeren

In een paraplubestemmingsplan en een paraplubeheersverordening, worden parkeernormen toetsbaar gemaakt voor nieuwe initiatieven.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-003871
Presentatie
21.15 7. Presentatie van de 3 woningcorporaties over de woonruimte verdeelsystemen

Er zijn signalen opgevangen dat er veel vragen, onduidelijkheden en zorgen zijn binnen de Commissie Ruimte, ten aanzien van de woonruimteverdeelsystemen van met name de sociale woningen binnen onze gemeente en de werkwijze van corporaties ten opzichte van woningtoewijzing, maar ook zaken als verduurzaming, investeringsmogelijkheden. Om die reden, hebben we de corporaties verzocht door middel van een presentatie deze onderwerpen nader toe te lichten, zodat er meer duidelijkheid kan worden verschaft aan de commissie Ruimte. Uiteraard is er na afloop de mogelijkheid om vragen te stellen aan de corporaties.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
22.45 8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 27 mei 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous