Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 26 november 2018

Datum: 26-11-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 26 november 2018

Datum: 26-11-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte van 22 oktober 2018
Besluitenlijst van 22 oktober 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Subsidieaanvraag Voetbalmuseum

Hotel Carlton de Brug is omgedoopt naar een sportief hotel genaamd HUP. Binnen dit vernieuwde hotel past het Voetbalmuseum van Mierlonaar Jos Lenssen erg goed. 

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-032480
20.00 6. Plaatsen luisterzuil Liberation route

De Liberation route volgt het pad dat de geallieerden liepen tijdens de bevrijding van West-Europa. In gemeenten waar de Liberation route loopt, kunnen luisterplekken ingericht worden. Op iedere luisterplek staat een luisterkei of luisterzuil die een verhaal vertelt over de gebeurtenissen tijdens de laatste oorlogsjaren. De Liberation route loopt ook door de gemeente Geldrop-Mierlo. Deze route loopt over ons fiets- en wandelnetwerk. Om de draagkracht van de Liberation route te verhogen en ons netwerk beter te vermarkten, is het wenselijk om ook in onze gemeente een luisterzuil te plaatsen.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-025995
20.30 7. Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030

Op 12 december 2018 is de gezamenlijke ondertekening gepland van de samenwerkingsovereenkomst door de  21 MRE-gemeenten, waarmee een belangrijke stap wordt gezet in de realisatie van een groot aantal regionale projecten die de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio moeten verbeteren.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-035706
21.30 8. Rioolvervanging en herinrichting Kalanderstraat en Haspelstraat

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is opgenomen dat de riolering van de Kalanderstraat en de Haspelstraat verouderd is en vervangen moet worden. Behalve het vervangen van het vuilwaterriool wordt er ook een (kostentechnische niet voorzien) infiltratieriool aangelegd. Het vervangen van het riool is ook aangegrepen om eventueel het openbaar gebied her in te richten. In de Kalanderstraat is een parkeerprobleem tussen de Weverstraat en de Twijnstraat. Op basis van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig is, na inspraak, een definitief ontwerp vastgesteld. Op basis van het definitief ontwerp zijn de kosten herberekend. 

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-023208
Beeldvorming
21.45 9. Speelruimteplan

Op 18 juni heeft uw raad tijdens de Ruimtekamer een presentatie ontvangen over het traject dat het speelruimteplan zal doorlopen. Het plan is nu in concept klaar en wordt de raad voorgelegd middels een presentatie. Tijdens de presentatie wordt getoetst in hoeverre het concept overeenkomt met de wensen en ideeën van de raad. Het betreft een interactieve sessie.

Hierop zal het plan aangepast worden en ter beoordeling aan de commissie Ruimte van januari 2019 worden aangeboden.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
22.45 Sluiting

De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 26 november vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
03-06-2020 Commissie Algemene Zaken 3 juni 2020
02-06-2020 Commissie Ruimte 2 juni 2020
26-05-2020 Commissie Samenleving 26 mei 2020
25-05-2020 Commissie Ruimte 25 mei 2020
24-03-2020 Commissie Algemene Zaken (19:30 - 23:00)
23-03-2020 Thema-avond 23 maart 2020
17-03-2020 Commissie Samenleving 17 maart 2020
16-03-2020 Commissie Ruimte 16 maart 2020
02-03-2020 Raadsvergadering 2 maart 2020
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous