Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 25 maart 2019

Datum: 25-03-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 25 maart 2019

Datum: 25-03-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte 18 februari 2019
besluitenlijst commissie Ruimte van 18 februari 2019
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Vaststellen bestemmingsplan Talingstraat

Het bestemmiingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk, die passen binnen het totale stedenbouwkundige plan van 46 woningen en binnen het totale inrichtingsplan inclusief het gebied aan de Kleine Dommel.

Doel behandeling: het bestemmingsplan vaststellen, zodat het totale bouwprogramma en inrichtingsplan tot uitvoering kan komen.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-045441
20.30 6. Zienswijze Ontwerp Structuurvisie A67

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft te kennen een voorkeursbeslissing te willen nemen waartoe nu een inspraakmogelijkheid wordt geboden tot 4 april 2019. Het college stelt de raad voor gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid en het concept zienswijze vast te stellen.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-009259
21.15 7. Centrumplan Geldrop

Variantenstudie is eerder besproken in de commissie Ruimte. Er dient nu besluitvorming plaats te vinden over de voorkeur voor de korte termijn.

** Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht .

Raadsvoorstel GM2017-037707
Beeldvorming
22.00 8. Presentatie onderzoek verkeersveiligheid fietsstraten

Naar aanleiding van een motie is een onderzoek uitgevoerd naa rde verkeersveiligheid op de fietsstraten Geldropseweg nabij Luchen en de Zomerland in de wijk Zesgehuchten. De resultaten van dit onderzoek zullen middels een presentatie  worden toegelicht. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Algemeen
22.45 9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 25 maart 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous