Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 22 oktober 2018

Datum: 22-10-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 22 oktober 2018

Datum: 22-10-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte 17 september 2018
4. Vragen en Mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Proces Woonvisie

De commissie wordt meegenomen in het proces van de totstandkoming van de Woonvisie en geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Daarnaast wordt input aan de commissie gevraagd ten aanzien van de nieuwe Woonvisie, zodat een breed gedragen Woonvisie kan worden gerealiseerd.  Dit aan de hand van een schematische uiteenzetting van de onderwerpen die in de Woonvisie aan de orde kunnen komen. Dit document wordt de "kapstok" van onze Woonvisie. Een aantal te gebruiken onderleggers zijn bijgevoegd. Deze onderleggers zijn niet-limitatief. Er zullen gaandeweg nog meer bronnen zijn die geraadpleegd zullen worden ten behoeve van de Woonvisie.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen luisteren.

Bijlagen proces Woonvisie
20.30 6. Centrum Geldrop, procesafspraken

In de laatste Commissie Ruimte is toegezegd dat er procesafspraken voor de voortgang van het centrum Geldrop te delen met de commissie.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Bijlagen procesafspraken Centrum Geldrop
Oordeelsvorming
21.00 7. Voorbereidingsbesluit kamergewijze bewoning in de bestemmingsplannen van Geldrop en Mierlo

Kamergewijze  bewoning is als gevolg van een uitspraak van de Raad van State rechtstreeks toegestaan in veel panden in de gemeente. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om dit aan te passen. Vooruitlopend daarop voorkomt een voorbereidingsbesluit dat zomaar nieuwe situaties kunnen ontstaan.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-030671
8. Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022

In de commissie kunnen vragen gesteld worden en kan een eerste debat gevoerd worden over de programma's Economie en vastgoed (2), Bereikbaarheid en verkeer (9) en Bouwen en wonen (10) en over de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid.

Algemeen
9. Sluiting

*   De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 22 oktober vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar d

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous