Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Commissie Ruimte 18 februari 2019

Datum: 18-02-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Commissie Ruimte 18 februari 2019

Datum: 18-02-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Commissie Ruimte 14 januari 2019
Verslag Commissie Ruimte van 14 januari 2018
4. Vragen en mededelingen

Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s).

Oordeelsvorming
19.45 5. Vaststelling strategische wegenbeheerplan

Voor het vaststellen van het onderhoudsbudget voor het onderhoud wegen moet een strategisch wegenbeheerplan worden vastgesteld. In dit plan worden de normen voor onderhoud wegen vastgelegd.

Voortgezette behandeling van 14 januari 2019

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.**

Raadsvoorstel GM2018-039766.
20.15 6. Voorbereidingsbesluit Heuvel 35 Geldrop

In de commissie Ruimte van januari is gediscussieerd over ontsluitingsvarianten voor centrum Geldrop. In deze commissievergadering is een verbinding tussen de Heuvel en de Bezorgershof besproken. Gebleken is dat niet uitgesloten kan worden dat deze verbinding er uiteindelijk zal komen. Het voorbereidingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die deze mogelijkheid bij voorbaat blokkeren.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2018-002251
20.45 7. Wet voorkeursrecht gemeenten Mierlo-Oost

Met het instrument dat de Wet voorkeursrecht gemeenten biedt bereikt de gemeente Geldrop-Mierlo dat zij voorrang krijgt in het geval de aangewezen gronden te koop worden aangeboden. Op deze wijze en met deze invulling van het voeren van actieve grondpolitiek kan de gemeente het voortouw nemen in beoogde gebiedsontwikkeling ter verwezenlijking van de toegedachte bestemming.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2019-001286
Algemeen
8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 18 februari 2019 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous